EN | ES | DE | NL | RU


Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
Gassen Met Voorbeelden
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Materie En Eigenschappen Van Materie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Atoom Structuur Examens En Probleem Oplossingen
 
--Periodiek Systeem Examens En Probleem Oplossingen
 
--Mole Concept Examens En Probleem Oplossingen
 
--Gassen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Reacties Examens En Probleem Oplossingen
 
--Nucleaire Chemie (Radioactiviteit) Examens En Probleem Oplossingen
 
--Oplossingen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Zuren En Basen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Zuren En Basen Examen 1 En Probleem Oplossingen
 
--Zuren En Basen Examen 2 En Probleem Oplossingen
 
--Thermochemie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Reactiesnelheid Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Evenwichts Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Bindingen Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Zuren En Basen Examen 2 En Probleem Oplossingen


Zuren En Basen Examen 2 En Probleem Oplossingen

1.
Als we NaOH, HCl, HNO3 en KNO3 mengen die allemaal dezelfde molaire concentratie en volumes hebben, welke van de volgende ionen heeft dan een hogere molaire concentratie?

I. H+

II. NO3-

III. Na+

IV. Cl-

V. K+

Oplossing:

We nemen 1 L van elke oplossing, wat betekent dat we 1 mol nemen van elke stof;

1 mol NaOH, geeft 1 mol Na+ en 1 mol OH- ionen

1 mol HCl, geeft 1 mol H+ en 1 mol Cl- ionen

1 mol HNO3, geeft 1 mol H+ en 1 mol NO3- ionen

1 mol KNO3, geeft 1 mol K+ en 1 mol NO3- ionen

In een mengsel treedt na neutralisatie een reactie op tussen ionen;

H+(aq) + OH-(aq) → H2O(l)

Omdat 1 mol H+ en OH- wordt gebruikt, blijft 1 mol H+. Dus, zoals je hierboven de ionconcentraties kunt zien, heeft 2 mol NO3- de grootste concentratiewaarde.

2. We mengen 200 ml en 0,25 M H2SO4-oplossing met 300 ml en 0,50 M NaOH-oplossing, de pH van dit mengsel vinden?

Oplossing:
  •      Mol van H2SO4;

nH2SO4=V.M=(0,2).(0,25)=0,05mol

Omdat H2SO4 sterk zuur is, geeft het 2 x 0,05 = 0,1 mol H+ ion aan oplossing.
  • Mol van NaOH;

nNaOH=V.M=(0,3).(0,5)=0,15mol

Omdat NaOH een sterke base is, geeft het 0,15 mol OH- ion aan de oplossing.

Neutralisatiereactie wordt;

H+ + OH- → H2O(l)

Na reactie zijn er;

0,15 - 0,10 = 0,05 mol OH- ion.

Volume van het mengsel;

V=0,2 + 0,3 =0,5 L

Molaire concentratie van OH- ion na reactie wordt;

[OH-]=nOH-/V=0,05/0,5=0,1=10-1M

Molaire concentratie van H+ ion na reactie wordt;

[H+]=(1 x 10-14)/[OH-]

[H+]=1 x 10-13M

pH=-log[H+]

pH=-log(10-13)

pH=13

3. Welke van de volgende beweringen zijn waar voor 100 ml, 0,1 molaire KOH-oplossing?

I.
Het geeft een neutralisatiereactie met 0,1 molaire 100 ml HCl oplossing

II.
Het geeft een neutralisatiereactie met 0,1 molaire 100 ml HCN oplossing

III.
Als we het mengen met 0,1 molair 100 ml HCN, vertoont medium de basiseigenschap

Oplossing:

Mol KOH;

nKOH=V.M=(0,1).(0,1)=0,01mol

I. De mol HC1 is

nHCl=V.M=(0,1).(0,1)=0,01mol

Neutralisatie-reactie;

KOH + HCl → KCl + H2O

0,01 mol KOH reageert met 0,01 mol HCl, I is waar.

II. De mol HCN is;

nHCN=V.M=(0,1).(0,1)=0,01mol

Neutralisatie-reactie;

KOH + HCN → KCN + H2O

0,01mol KOH reageert met 0,01mol HCN, II is waar.

III. Omdat KCN een sterke base en een zwak zuur zout is, is medium basisch. III is waar.

4.
Welke van de volgende uitspraken zijn falso voor wateroplossingen met sterke basen?

I.
Ze geleiden elektrische stroom

II.
Hun H+ concentraties zijn groter dan water

III.
Ze reageren met zuren en vormen zout

Oplossing:

I.
Sterke basen geleiden elektrische stroom, I is waar.

II. In zuiver water; [H+]=[OH-]=1 x 10-7M, Basis toevoegen verhoogt de OH- concentratie en verlaagt de H+ concentratie. II is fout.

III. Sterke basen reageren met zuren en vormen zout, III is waar.

5. Welke van de volgende oplossingen zijn neutraal?

NaOH en HCl zijn sterke elektrolyten en NH3 en HF zijn zwakke elektrolyten.

Oplossing:

NaOH is een sterke base en HC1 is een sterk zuur. NH3 is een zwakke base en HF is een zwak zuur.

I. In de eerste oplossing wordt zout gevormd door een sterke base en zwak zuur. Aldus is de NaF oplossing basisch.

II. In de tweede oplossing is NaCl een zout gevormd door een sterke base en sterk zuur. De NaCl oplossing is dus neutraal

III. In de derde oplossing is NH4Cl een zout gevormd door sterk zuur en zwakke base. Dus, de oplossing is zuur.
 


The Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy