EN | ES | DE | NL | RU


Buy Printed or E-Book Version

Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
Gassen Met Voorbeelden
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Materie En Eigenschappen Van Materie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Atoom Structuur Examens En Probleem Oplossingen
 
--Periodiek Systeem Examens En Probleem Oplossingen
 
--Mole Concept Examens En Probleem Oplossingen
 
--Gassen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Reacties Examens En Probleem Oplossingen
 
--Nucleaire Chemie (Radioactiviteit) Examens En Probleem Oplossingen
 
--Oplossingen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Zuren En Basen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Thermochemie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Reactiesnelheid Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Evenwichts Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemisch Evenwichts Examen 1 En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Bindingen Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Chemisch Evenwichts Examen 1 En Probleem Oplossingen


Chemisch Evenwichts Examen 1 En Probleem Oplossingen

1. De volgende reactie is in evenwicht;

X(g) + 2Y(g) ↔ Z(g) ΔH<0

Als we temperatuur en druk verhogen en katalysatoren aan dit systeem toevoegen, welke van de volgende veranderingen zijn dan waar?

I.
Reactiesnelheid neemt toe

II.
Evenwichts constante neemt toe

III.
Activerings energie neemt af

IV.
Reactiesnelheid neemt af

Oplossing:

X(g) + 2Y(g) ↔ Z(g) ΔH<0

Het gebruik van katalysatoren vermindert de activeringsenergie en verhoogt de reactiesnelheid. I en III kloppen. Verhoging van de temperatuur verhoogt de reactiesnelheid, of deze nu endotherm is of niet.

Toenemende druk verlaagt volume en verhoogt molaire concentraties van zaken. Bij exotherme reacties verlaagt een stijgende temperatuur de evenwichtsconstante. II en IV zijn onjuist.


2. Welke van de volgende dingen kunnen een "-" waarde hebben in reacties?

I. Tariefconstante

II. Activatie energie

III. Evenwichts constante

IV. Enthalpie van reactie

Oplossing:

Alleen de enthalpie van de reactie kan een waarde "-" hebben. Snelheidsconstante, activerings energie, evenwichts constante zijn altijd positief.


3. De onderstaande reactie is in evenwicht.

3O2(g) + 68kcal ↔ 2O3(g)

Welke van de volgende applicaties verhogen de O3 productie?

I. Verlaging van temperatuur en druk

II. Toenemende temperatuur en druk

III. Toenemende druk, dalende temperatuur

IV. Dalende temperatuur, toenemende hoeveelheid O2

Oplossing:

3O2(g) + 68kcal ↔ 2O3(g)

Oplossing:
Wanneer we de druk en temperatuur verhogen, verschuift het evenwichtspunt naar de producten. II verhoogt de O3 productie.


4. De volgende reactie omvat zaken in vaste en gasfasen.

A +2B ↔ C + D

Evenwichts constante vergelijking van deze reactie is;

Kc=[C]/[B]2

Welke van de volgende uitspraken zijn waar voor deze reactie?

I. A en D zijn vaste stoffen

II. Toenemende druk verschuift het evenwicht naar rechts

III. Het toevoegen van A verhoogt de productie van D

Oplossing:

Zaken in gas en water worden naar de evenwichtsvergelijking geschreven. Aldus zijn A en D vaste stoffen.

A (s) + 2B (g) ↔ C (g) + D (s)

Toenemende vergelijking van de temperatuurverschuiving naar rechts.

Omdat A en D vaste stoffen zijn, hebben ze geen invloed op het evenwicht.

I en II zijn waar, III is onwaar.


5. XY5(g) ↔ XY3(g) + Y2(g)

Deze reactie heeft de volgende evenwichts constanten bij gegeven temperaturen.

Volgens deze waarden; welke van de volgende uitspraken zijn waar?

I. Reactie is exotherm

II. AH <0

III. Toenemende temperatuur verschuift evenwichtspunt naar rechts

Oplossing:

Reactie is endotherm. I is  onwaar.

Omdat de reactie endotherm is; ΔH> 0, II is onwaar.

Bij endotherme reacties verhoogt stijgende temperatuur de waarde van evenwichtsconstante, maar bij exotherme reacties verlaagt stijgende temperatuur de waarde van evenwichtsconstante. III is waar.

The Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy