EN | ES | DE | NL | RU


Buy Printed or E-Book Version

Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
--Locatie Van Elementen Zoeken In Periodiek Systeem Met Voorbeelden
 
--Periodieke Eigenschappen Van Elementen Met Voorbeelden
 
--Eigenschappen Van Groepen Met Voorbeelden
 
--Cheatsheet Voor Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
Gassen Met Voorbeelden
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Periodiek Systeem


Periodiek Systeem

Periodiek systeem is opgesteld voor het classificeren van elementen op basis van hun overeenkomsten in chemische en fysische eigenschappen. In deze tabel worden elementen gerangschikt naar oplopend atoomnummer. De algemene vorm van het periodiek systeem wordt hieronder gegeven.

In het periodiek systeem ziet u atoomnummer, naam, symbool en massa aantal elementen. Zoals u in de bovenstaande afbeelding kunt zien, worden horizontale rijen periode genoemd en verticale kolommen groep. Er zijn 7 periodes en twee groepen A en B in het periodiek systeem. Groepen A en B hebben ook 8 subgroepen (8B heeft drie kolommen). In een periode veranderen eigenschappen van elementen van links naar rechts. In een groep hebben elementen vergelijkbare chemische eigenschappen.

Orbitalen In Periodiek Systeem

s blok: Dit blok bevat elementen met valentie-elektronen in s orbitaal. IA en IIA zijn s-blok groepen. Bijvoorbeeld,

1s22s22p63s1 en 1s22s2 zijn s blok elementen.

p-blok: Dit blok bevat elementen met valentie-elektronen in p-orbitalen. IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA en VIII A zijn p-blokgroepen. Bijvoorbeeld,

1s22s22p63s23p5and 1s22s22p63s23p64s23d104p3 zijn p blok elementen.

d-blok: Dit blok bevat elementen met valentie-elektronen in d-orbitalen. IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB, VIIIB, IB en IIB zijn d-blokgroepen. Twee elementen links onderaan behoren niet tot het d-blok. Bijvoorbeeld,

1s22s22p63s23p64s23d4 and 1s22s22p63s23p64s23d10 zijn d blok elementen.

d-blokelementen worden ook overgangselementen genoemd en ze zijn allemaal van metaal.

f-blok: dit blok bevat elementen met valentie-elektronen in f orbitalen. Twee elementen genoemd in d-blok (IIIB) en twee rijen getekend onderaan periodiek systeem behoren tot f-blok.

1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f3 is een voorbeeld van f block element.

f-blokelementen worden ook innerlijke overgangselementen genoemd. Ze zijn verdeeld in twee groepen lanthaniden en actiniden.

Volg de periodieke tabel om blokken gedetailleerd weer te geven.

Lanthaniden zijn elementen met een atoomnummer tussen 58 en 71. Actiniden zijn elementen met een atoomnummer tussen 90 en 103.

s- en p-blokken worden hoofd groepen genoemd. De onderstaande lijst toont enkele belangrijke groepsnamen;

IA = alkalimetalen

IIA = Alkalische aardes

VIIA = Halogenen

Periodiek Systeem Examens En Probleem Oplossingen

The Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy