EN | ES | DE | NL | RU


Buy Printed or E-Book Version

Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
Gassen Met Voorbeelden
 
--Druk Van Gas En Manometers Meten Met Voorbeelden
 
--Kinetische Theorie Van Gassen
 
--Effusie en diffusie van gassen met voorbeelden
 
--Gaswetten Met Voorbeelden
 
--Ideale Gas Wet
 
--Dichtheid Van Gassen Met Voorbeelden
 
--Mengsels En Partiële Druk Van Gassen Met Voorbeeld
 
--Cheatsheet Voor Gassen
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Kinetische Theorie Van Gassen


Kinetische Theorie Van Gassen

Kinetische theorie is een model dat zich bezighoudt met beweging van gasatomen / moleculen in een gesloten container.
  •      Gasmoleculen of atomen doen willekeurige bewegingen in de container.
  •      Tijdens deze willekeurige beweging botsen ze tegen elkaar en op het oppervlak van de container.


  • Ze diffunderen homogeen in de container. Als we twee verschillende gassen in dezelfde container stoppen, produceren ze een homogeen mengsel.
  •      Ruimten tussen moleculen en atomen in gassen zijn groter dan ruimtes tussen deeltjes in vaste stoffen en vloeistoffen.
  •      Op hetzelfde moment zijn snelheden van gasatomen / moleculen niet gelijk. Ze zijn omgekeerd evenredig met de vierkantswortel van moleculaire massa en direct evenredig met de vierkantswortel van absolute temperatuur.
  •      Bij dezelfde temperatuur zijn de gemiddelde kinetische energieën van alle atomen / moleculen gelijk.
  •      Botsingen van gasatomen / moleculen met elkaar en het oppervlak van de container zijn elastisch, er gaat dus geen energie verloren.
  •      De aantrekkingskracht tussen gasatomen / moleculen is zwak.
Alle hierboven gegeven eigenschappen behoren tot ideaal gas. Er is echter geen gas dat zich aan deze regels houdt. Gas moet een lage druk en molmassa en een hoog volume en temperatuur hebben om ideaal gas te worden. Als gassen worden gecomprimeerd (stijgende druk, dalende temperatuur), worden ze gecondenseerd.

Voorbeeld: Welke van de volgende beweringen met betrekking tot gassen onjuist is.

I. Ze kunnen homogene mengsels produceren.

II. De dichtheid van dezelfde materie in gasfase is kleiner dan de dichtheid van vloeibare fase.

III. Ze zijn vloeibaar.

IV. Ze oefenen dezelfde druk uit op elk punt van de container.

V. Ze kunnen worden gecondenseerd onder lage druk en hoge temperatuur.

Alle verklaringen zijn waar behalve V. Het moet zijn;

Gassen worden gecondenseerd onder hoge druk en lage temperatuur.

Voorbeeld: Welke van de volgende beweringen zijn waar gerelateerd aan gegeven gassen onder dezelfde omstandigheden.

I. Druk van de gassen is het gevolg van botsingen van atomen / moleculen met elkaar.

II. Beide gassen hebben gelijke gemiddelde kinetische energie.

III. Aantal moleculen die eenheidsoppervlak in eenheidstijd in eerste container botsen, is groter dan tweede container.

Oplossing:

Gasdruk is het gevolg van botsing van deeltjes met het oppervlak van de container. Dus; I is fout.

II en III zijn waar.

Gassen Examens En Probleem Oplossingen


The Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy