EN | ES | DE | NL | RU


Buy Printed or E-Book Version

Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
Gassen Met Voorbeelden
 
--Druk Van Gas En Manometers Meten Met Voorbeelden
 
--Kinetische Theorie Van Gassen
 
--Effusie en diffusie van gassen met voorbeelden
 
--Gaswetten Met Voorbeelden
 
--Ideale Gas Wet
 
--Dichtheid Van Gassen Met Voorbeelden
 
--Mengsels En Partiële Druk Van Gassen Met Voorbeeld
 
--Cheatsheet Voor Gassen
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Gaswetten Met Voorbeelden


Gaswetten Met Voorbeelden

1. Wet Van Boyle: (Druk-volume relatie)

Gassen hebben eigenschap van expansie en samendrukbaarheid. Soorten gas hebben geen invloed op de verhouding van expansie of samendrukbaarheid. Alle gassen hebben dezelfde expansieconstante. We kunnen de wet van Boyle definiëren;

"Onder constante temperatuur en aantal deeltjes zijn druk en volume van gassen omgekeerd evenredig met elkaar."

V is omgekeerd evenredig met P of

P.V = constante

Bovendien;

P1.V1=P2.V2=P3.V3 = .. (voor hetzelfde gas bij constante temperatuur en aantal deeltjes.)

De volgende foto vat de wet van Boyle samen;

In eerste container hebben we P.V

In de tweede container hebben we 2P.V / 2 = P.V

In de derde container hebben we 4P.V / 4 = P.V

Zoals je kunt zien; als we het volume van de container verminderen, neemt de druk van het gas met dezelfde hoeveelheid toe en is de vermenigvuldiging van P en V altijd constante.

Voorbeeld: Gas met een volume van 150 cm3 heeft een druk van 120 cmHg. Als we het volume van de container verhogen tot 300 cm3, zoek dan de einddruk van het gas.

Omdat P1.V1 constant is uit de wet van Boyle;

P1.V1=P2.V2

120.150=P2.300

P2=60 cm Hg

Zoals u in het voorbeeld kunt zien, neemt de druk met dezelfde hoeveelheid af naarmate we het gasvolume vergroten.

2. De Wet Van Charles: (Relatie volume-temperatuur)

Onder constant aantal deeltjes en druk is het volume van het gas recht evenredig met de absolute temperatuur. Deze verklaring wordt "de wet van Charles" genoemd.

V / T = constante (aantal deeltjes "n" en drukconstante "P")

Bovendien is in een situatie de verhouding van V / T gelijk aan V1/T1 in een andere situatie voor hetzelfde gas onder constante n en P. De volgende grafiek toont de relatie tussen volume en temperatuur van gassen onder constante druk en het aantal deeltjes.

Bekijk de grafieken hierboven. We moeten de temperatuur in eenheid K altijd nemen. U kunt de veranderingen in de grafieken zien wanneer we 0C als eenheid nemen en K als eenheid.

Voorbeeld: Gas bij 127 °C heeft een volume van 240 ml. Als we de temperatuur van het gas verhogen van 127 °C tot 227 °C, zoek dan het uiteindelijke volume van het gas.

Oplossing:

We zetten eerst de eenheid van temperatuur om.

T1=127+273=400 K

T2=227+273=500 K

V1=240 ml

V2=?

We gebruiken de wet van Charles om dit probleem op te lossen.
V1/T1=V2/T2

240/400=V2/500

V2=300 ml

Wees voorzichtig, als u de temperatuureenheid niet wijzigt, kunt u de werkelijke waarde van het volume niet vinden.

3. Wet Van Gay Lussac / Amonton: (Druk-temperatuur relatie)

Wanneer we de temperatuur van het gas verhogen, geplaatst in een container met een constant volume, neemt de snelheid van gasmoleculen toe. Toename van de snelheid van moleculen verhoogt het aantal botsingen met oppervlakken, dit is druk. Met andere woorden, het verhogen van de temperatuur van het gas onder constant volume en aantal deeltjes, verhoogt de druk van het gas. Onderstaande grafieken tonen de druktemperatuurrelatie van gas onder constante n en V.

Samenvattend kunnen we de volgende vergelijking schrijven;

P1/T1=constante

Dus; P1/T1=P2/T2

Voorbeeld: Als we de gasdruk willen verlagen, in een container met een constant volume, van 4P tot P hoeveel we de temperatuur ervan moeten veranderen. De huidige temperatuur is127 0C.

P1=4P

P2=P

T1=127 0C=127+273=400 K

P1/T1=P2/T2

4P/400=P/T2

T2=100 K=t+273

t=-173 0C

4. Wet Van Avogadro: (Volume-aantal deeltjesrelatie)

Gassen met gelijke druk en temperatuur hebben een gelijk aantal deeltjes in gelijke hoeveelheid volumes. Met andere woorden, volume en aantal deeltjes van gassen zijn recht evenredig met elkaar. We zeiden in eerdere onderwerpen dat 1 mol gas 22,4 liter is onder standaard druk en temperatuur en 1 mol gas 6,02x1023 moleculen / atomen bevat. We kunnen deze relatie samenvatten met de volgende vergelijking;

V/n=constante;

V1/n1=V2/n2 (P en T zijn constante)

Voorbeeld: Als 5 g O2 gas een volume van 200 cm3 heeft, zoek dan een volume van 20 cm3 O2 onder dezelfde omstandigheden. (O = 16)

Oplossing:

O2=2x16=32

we zouden mol O2 in twee situaties moeten vinden.

n1=5/32 mol en n2=20/32 mol

V1/n1=V2/n2

200/5/32=V2/20/32

V2=800 cm3

5. Wet Van Dalton: (Druk-aantal deeltjes relatie)

Toenemend aantal deeltjes in een gesloten container, verhoogt de gasdruk. Met andere woorden, de druk van gassen is recht evenredig met mol ervan onder constant volume en temperatuur.

P/n=constante;

P1/n1=P2/n2


Voorbeeld: Als de SO2 druk daalt van 6P naar 3P, vindt u verandering in de mol ervan bij constant volume en temperatuur.

Oplossing:

P1=6P, P2=3P

n1=n

n2=?

Het gebruik van de wet van Dalton;

P1/n1=P2/n2

6P/n=3P/n2

n2=n/2

verandering in de mollen van SO2 is n-n/2=n/2

Gassen Examens En Probleem Oplossingen


The Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy