EN | ES | DE | NL | RU


Buy Printed or E-Book Version

Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
Gassen Met Voorbeelden
 
--Druk Van Gas En Manometers Meten Met Voorbeelden
 
--Kinetische Theorie Van Gassen
 
--Effusie en diffusie van gassen met voorbeelden
 
--Gaswetten Met Voorbeelden
 
--Ideale Gas Wet
 
--Dichtheid Van Gassen Met Voorbeelden
 
--Mengsels En Partiële Druk Van Gassen Met Voorbeeld
 
--Cheatsheet Voor Gassen
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Dichtheid Van Gassen Met Voorbeelden


Dichtheid Van Gassen Met Voorbeelden

De dichtheid van gassen is te klein met betrekking tot vaste en gasfasen. We kunnen dichtheid vinden met de volgende formule;

d (gas) = m (gas) / V (gas)

als we het vervangen door de ideale gaswet;

P.V = n.R.T waarbij n = massa / molaire massa
P.V=(m/Mm).R.T

P.Mm=(m/V).R.T

P.Mm=d.R.T

d=(P.Mm)/(R.T)

Zoals u kunt zien in de formule; dichtheid van gassen is recht evenredig met druk en molaire massa en omgekeerd evenredig met temperatuur.

Voorbeeld: vind de dichtheid van C4H8 bij 273 0C en onder een druk van 2 atm. (H = 1, C = 12)

Oplossing: we maken eerst unitconventies;

T=273+273=546 K

P=2 atm

C4H8=4.12+8.1=56 g/mol

Gebruik de hierboven gegeven formule;

P.Mm=d.R.T

2.56=d.(22,4/273).546

d=2,5 g/L

Voorbeeld: Als we wat CH4 toevoegen aan de hieronder gegeven container bij constante temperatuur; welke van de volgende uitspraken zijn waar gerelateerd aan gassen in deze container? (He = 4, C = 12, H = 1)

I. De dichtheid van het mengsel neemt toe

II. Volume neemt toe

III. Druk stijgt

Oplossing:

Molaire massa van CH4 = 12 + 4,1 = 16

Omdat de zuiger van de container dynamisch is, neemt het volume van het mengsel toe wanneer we CH4 toevoegen. Molaire massa van CH4 is groter dan He, dus de dichtheid van het mengsel neemt ook toe.

P.Mm = d.R.T

Het volume van de gasbalansdruk neemt toe en het blijft constant.

Voorbeeld: Welke van de grafieken kloppen voor ideaal gas.

Oplossing:

I. Gebruik van de ideale gaswet;

P.V = n.R.T

P = n.R.T / V

Omdat R, n en V constant zijn, is P direct evenredig met de temperatuur. Grafiek I is waar.

II. Molair volume is V / n. Met behulp van ideale gaswetgeving;

V / n = R.T. / P

Omdat R, P en T constant zijn, moet V / n constant zijn. De tweede grafiek is dus onwaar, de lijn die de relatie tussen V en n toont, moet parallel zijn aan n.

III. We schrijven ideale gaswet voor dichtheid;

d=P.Mm/R.T

Mm, R en P zijn constant, dus is d omgekeerd evenredig met T. III. grafiek is waar.

Voorbeeld: Onderstaande grafiek toont de dichtheid versus volume-relatie van X (gas) bij 00C. Als de druk van X (gas) op punt A 1 atm is, welke van de volgende beweringen gelden dan voor dit gas.

I. n = 1 mol

II. Druk op punt B is 0,5 atm

III. Molaire massa gas is 56 g

Oplossing:

I. Ideale gaswet op punt A;

PA.VA=n.R.T

T=0 0C or 273 K

V=11,2 Liters

P=1 atm

n=PA.VA/R.T=(1.11,2)/(22,4/273).273)=0,5mol

I is fout.

II. n en T zijn constant, dus kunnen we schrijven;

PA.VA=PB.VB

(1.11,2)=PB.22,4

PB=0,5 atm, II is waar

III. dichtheid op punt A is;

dA=PA.Mm/R.T

Mm=(dA.R.T)/PA=(2,5.(22,4/273).273)/1

Mm=56 g/mol

1 mol gas bevat 56 g, dus III is waar.

Voorbeeld: Welke van de volgende beweringen zijn waar voor He en O2 gassen onder dezelfde temperatuur. (Hij = 4, O = 16)

I. nHe=4nO2

II. dHe=8dO2

III. Gemiddelde kinetische energieën van He en O2 zijn gelijk.

Oplossing:

We vinden druk van gassen met behulp van manometers.

PHe=2h+2h=4h

PO2=2h

Om de relatie tussen het aantal mol gassen te vinden, gebruiken we de ideale gaswet.

PHe.VHe=nHe.R.THe

nHe=4h.2V/R.T

PO2.VO2=nO2.R.TO2

nO2=2h.V/R.T

Verhouding van nHe en nO2

nHe/nO2=4/1 Dus ik ben waar.

We vinden de dichtheid van gassen opnieuw met behulp van de ideale gaswet.

Molaire massa van He = 4 en Molaire massa van O2 = 2,16 = 32

dHe=PHe.MHe/R.T

dHe=4h.4/R.T

dO2=PO2.MO2/R.T

dO2=2h.32/R.T

Ratio de las densidades;
dHe/d/O2=1/4 dus II is onwaar.

III.
Omdat de temperatuur van gassen hetzelfde is, zijn hun gemiddelde kinetische energieën ook hetzelfde. III is waar.

Gassen Examens En Probleem Oplossingen

The Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy