EN | ES | DE | NL | RU


Buy Printed or E-Book Version

Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
Gassen Met Voorbeelden
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
--Oplosbaarheid En Factoren Die Van Invloed Zijn Op Oplosbaarheid
 
--Concentratie
 
--Verdunning En Dichtheid Van Oplossingen
 
--Concentratie Van Ionen Met Voorbeelden
 
--Eigenschappen Van Oplossingen En Oplossing Berekeningen
 
--Oplossingen Cheat Sheet
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Oplossingen Cheat Sheet


Oplossingen Cheat Sheet

Oplossingen zijn homogene mengsels van twee of meer dan twee zaken. Oplossingen kunnen in vaste, vloeibare en gasfase zijn. Oplosmiddel is het medium waarin materie wordt opgelost en opgeloste stof is de materie die oplost in oplosmiddel. In watersuikeroplossing is water bijvoorbeeld het oplosmiddel dat suiker oplost en suiker is de opgeloste stof die in water wordt opgelost.

Verdunde Oplossing: oplossingen met een kleine hoeveelheid opgeloste stof in oplosmiddel worden verdunde oplossingen genoemd.

Geconcentreerde Oplossing: oplossingen waarin een grote hoeveelheid opgeloste stof oplost in oplosmiddel.

Solvatatie: Het is het proces van oplossen van opgeloste stof in oplosmiddel.

Soorten Solvatatie:

1) Ionische Solvatatie: Als oplosmiddel in zijn ionen uiteenvalt, noemen we deze oplossingen ionische oplossingen. Zuren, basen en zouten produceren ionische oplossingen.

2) Moleculaire Solvatatie: als een materie uiteenvalt in zijn moleculen, noemen we deze oplossingen moleculaire oplossingen. Het oplossen van suiker in water is een voorbeeld van moleculaire solvatatie.

We kunnen oplossingen onder twee titels onderzoeken op basis van hun verzadigingsverhouding; zoals verzadigde oplossingen en onverzadigde oplossingen en oververzadigde oplossingen.

1) Verzadigde Oplossingen: als de oplossing de maximale hoeveelheid opgeloste stof bij een specifieke temperatuur oplost, noemen we ze verzadigde oplossingen. In dit soort oplossingen kunnen er vaste stoffen (onopgelost) zijn op de bodem van de tank.

2) Onverzadigde Oplossingen: als oplossingen meer opgeloste stof bij specifieke temperatuur kunnen oplossen, dan noemen we ze onverzadigde oplossingen. Als je wat van het oplosmiddel verdampt of wat opgeloste stof toevoegt, kun je ze verzadigde oplossingen maken.

3) Oververzadigde Oplossingen: als oplossingen meer opgeloste stof bevatten dan de capaciteit ervan, noemen we deze oplossingen oververzadigde oplossingen. We bereiden ze voor door de oplossing te verwarmen en opgeloste stof toe te voegen, daarna koelen we langzaam oververzadigde oplossing. U kunt kristallisatie van opgeloste stof waarnemen in oververzadigde oplossingen.

Oplosbaarheid En Factoren Die Van Invloed Zijn Op Oplosbaarheid


Oplosbaarheid is de hoeveelheid opgeloste stof in 100 cm3 (100 ml) oplosmiddel.

Factoren Die De Oplosbaarheid Beïnvloeden

Oplosmiddel en soorten opgeloste stof, temperatuur, druk en gemeenschappelijk ioneffect zijn factoren die de oplosbaarheid beïnvloeden.

Factoren Die De Oplossnelheid Beïnvloeden
  •      Soorten materie
  •      Temperatuur veranderen (verlagen voor exotherme oplossingen en verhogen voor endotherme oplossingen)
  •      Contactoppervlak (kristalsuiker lost sneller op dan kubussuiker)
  •      Mengoplossing verhoogt de oplossnelheid.
Concentratie

Concentratie is de hoeveelheid opgeloste stof in de gegeven oplossing. We kunnen concentratie op verschillende manieren uitdrukken, zoals concentratie in procenten of in mol.

1) Concentratie Per Procent:

Het is de hoeveelheid opgeloste stof die in 100 g oplosmiddel oplost. Als de concentratie van de oplossing 20% is, begrijpen we dat er 20 g opgeloste stof is in 100 g oplossing.


2) Concentratie per mol:

We kunnen concentratie van oplossingen door mollen uitdrukken. Aantal mol per liter wordt molariteit genoemd, getoond met M.

3) Molaliteit:

Molaliteit is de andere uitdrukking van concentratie van oplossingen. Het wordt aangeduid met "m" en de formule van molaliteit is;


4) Normaliteit:

We kunnen concentratie op een andere manier uitdrukken met normaliteit met behulp van equivalenten van opgeloste stoffen.

Verdunning En Dichtheid Van Oplossingen

Verdunning is het proces waarbij oplosmiddel aan de oplossing wordt toegevoegd. Omdat de hoeveelheid opgeloste stof constant blijft, neemt de concentratie van de oplossing af. We vinden een verband tussen de concentratie van oplossingen voor en na verdunning met de volgende formule;

M1.V1=M2.V2

Waar M1 initiële molariteit is en M2 uiteindelijke molariteit is en V1 en V2 initiële en uiteindelijke volumes oplossing zijn.

Om de concentratie van oplossingen te verhogen, moet u opgeloste stof toevoegen of oplosmiddel uit de oplossing verdampen. De hierboven gegeven formule wordt ook gebruikt bij het verhogen van de concentratie van oplossingen;

M1.V1=M2.V2

Dichtheid Van Oplossingen

We vinden de dichtheid van oplossingen door de volgende formule te volgen;

Concentratie Van Ionen Met Voorbeelden

Eigenschappen Van Oplossingen
  •      Kookpunt, vriespunt, dampdruk en eigenschappen zoals dichtheid van oplossingen verschillen van eigenschappen van puur oplosmiddel. Water kookt bijvoorbeeld bij 100 ° C, integendeel, zoutoplossing kookt boven 100 ° C.
  •      Als opgeloste stof in water niet vluchtig is, voorkomen ze verdamping van water en als gevolg daarvan stijgt het kookpunt van water en neemt het vriespunt van water af. In de winter wordt zout op de weg gegoten om het vriespunt van water te verlagen.
  •      In een oplossing is het stijgende kookpunt recht evenredig met de molaire concentratie van deeltjes in oplossing.
  •      In vloeibare oplossingen is het verlagen van vriespunten en dampdruk omgekeerd evenredig met de molaire concentratie van deeltjes in oplossing.
  •      Geleidbaarheid van elektriciteit is recht evenredig met molaire concentraties van ionen in oplossingen. Alcohol en suiker geleiden bijvoorbeeld geen elektriciteit.

Oplossingen Examens En Probleem Oplossingen


The Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy