EN | ES | DE | NL | RU


Buy Printed or E-Book Version

Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
Gassen Met Voorbeelden
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Materie En Eigenschappen Van Materie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Atoom Structuur Examens En Probleem Oplossingen
 
--Periodiek Systeem Examens En Probleem Oplossingen
 
--Mole Concept Examens En Probleem Oplossingen
 
--Mole Concept Examen 1 En Probleem Oplossingen
 
--Mole Concept Examen 2 En Probleem Oplossingen
 
--Gassen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Reacties Examens En Probleem Oplossingen
 
--Nucleaire Chemie (Radioactiviteit) Examens En Probleem Oplossingen
 
--Oplossingen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Zuren En Basen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Thermochemie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Reactiesnelheid Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Evenwichts Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Bindingen Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Mole Concept Examen 2 En Probleem Oplossingen


Mole Concept Examen 1 En Probleem Oplossingen

1. Zoek een verband tussen het aantal moleculen van bepaalde zaken;

I. C2H4 dat 2mol H-atoom omvat

II. CH4 dat N-atomen bevat (N is Avogadro-nummer)

III. C3H4 dat 1,5 N C atomen bevat

Oplossing:

I.

1 mol C2H4 omvat 4 mol H atoom

?mol C2H4 omvat 2mol H atoom

-----------------------------------------

?=0,5mol C2H4

II.

1mol CH4 omvat 5N atoom

?mol CH4 omvat N atoom

------------------------------------

?=0,2mol CH4

III.

1mol C3H4 omvat 3N C atoom

?mol C3H4 omvat 1,5N C atoom

------------------------------------------

?=0,5mol C3H4

Dus relatie tussen hen: I = III> II


2.
Zoek een verband tussen het aantal atomen van bepaalde zaken.

I.
6 PH3 moleculen

II. 
CO2 met 24N atoom

III.
8 mol O3

Oplossing:

I.

1 PH3 molecuul omvat 4 atooms

6 PH3 moleculen omvat ? atoom

----------------------------------------

?=24 atoom

II.

CO2 omvat 24 N atoom.

III.

1 mol O3 omvat 3N atoom

8 mol O3 omvat ?N atoom

----------------------------------

?=24N atoom

3. Welke van de volgende beweringen is onjuist voor 0,5mol C2H6? (C = 12, H = 1 en neem Avogadro Number = 6x1023)

I. Het is 15 g

II. Het bevat 3x1023 C2H6 moleculen

III. Het bevat 1 mol C-atoom

IV. Het bevat 4 atomen.

V. Het bevat 3 g H.

Oplossing:

I. molaire massa van C2H6=2.(12) + 6.(1)=30g/mol

1mol C2H6 is 30g/mol

0,5mol C2H6 is ?mol

-----------------------------

?=15 g/mol I is waar

II.

1molC2H6 omvat 6x1023 C2H6 molecuul

0,5mol C2H6 omvat ?C2H6 molecuul

------------------------------------------------

?=3x1023 C2H6 molecuul II is waar

III.

1mol C2H6 omvat 2mol C atoom

0,5mol C2H6 omvat ?mol C atoom

-------------------------------------------

?=1mol C atoom, III is waar

IV.

1mol C2H6 omvat 8N atoom

0,5mol C2H6 omvat ?N atoom

-------------------------------------

?=4N atoom, IV is fout.

V.

1mol C2H6 omvat 6g H

0,5mol C2H6 omvat ?g H

---------------------------------

?=3 g H V is waar


4. Als, 8,4 g X-element 9,03x1022 atomen bevat en 0,1 mol X2Y3 verbinding 16 g is, zoek dan een atoommassa van het Y element. (Avogadro-nummer is 6,02x1023)

Oplossing:

Mol van X element is;

nx=(9,03x1022)/(6,02x1023)=0,15mol

Atoom massa van X;

AX=8,4/0,15=56g/mol

Molaire massa van X2Y3 verbinding;

MX2Y3=16/0,1=160g/mol

We vinden atoom massa van Y door;

2.X + 3Y =160

2.(56) + 3(Y)=160

Y=16g/mol is atoom massa van Y.


5. Welke van de volgende beweringen zijn waar voor 0,2 mol C3H4 en 0,5 mol C2H6 gasmengsel? (C = 12, H = 1 en N = Avogadro nummer)

I.
De massa van het mengsel is 23 g.

II.
Het bevat 1,6 mol C atoom.

III.
Het bevat 0,7N molecuul.

Oplossing:

I. Molaire massa van C3H4 =3.(12) + 4.(1)=40g/mol

1mol C3H4 is 40g

0,2mol C3H4 ?g

----------------------

?=8g C3H4

Molaire massa van C2H6=2.(12) + 6.(1)=30g/mol

1mol C2H6 is 30 g

0,5 mol C2H6 is ? g

---------------------------

?=15 g C2H6

Totale massa van het mengsel is = 8 + 15 = 23 g I is waar

II.

1mol C3H4 omvat 3mol C atoom

0,2mol C3H4 omvat ?mol C atoom

--------------------------------------------

?=0,6mol C atoom

1mol C2H6 omvat 2mol C atoom

0,5mol C2H6 omvat ?mol C atoom

-------------------------------------------

?=1mol C atoom

Totaal aantal C atomen in mengsel is = 0,6 + 1 = 1,6 mol C atomen. II is waar.

III.

0,2mol C3H4 + 0,5mol C2H6 = 0,7mol molecuul

Er is 0,7N molecuul in een mengsel van 0,7 mol, III is waar.


The Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy