EN | ES | DE | NL | RU


Buy Printed or E-Book Version

Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
Gassen Met Voorbeelden
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Materie En Eigenschappen Van Materie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Atoom Structuur Examens En Probleem Oplossingen
 
--Periodiek Systeem Examens En Probleem Oplossingen
 
--Mole Concept Examens En Probleem Oplossingen
 
--Gassen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Reacties Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Reacties Examen 1 En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Reacties Examen 2 En Probleem Oplossingen
 
--Nucleaire Chemie (Radioactiviteit) Examens En Probleem Oplossingen
 
--Oplossingen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Zuren En Basen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Thermochemie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Reactiesnelheid Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Evenwichts Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Bindingen Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Chemische Reacties Examen 1 En Probleem Oplossingen


Chemische Reacties Examen 1 En Probleem Oplossingen

1. Saldo na chemische reactie;

C2H5OH + O2 → CO2 + H2O

Oplossing:

C2H5OH + O2 → CO2+ H2O

We hebben 2 C atomen in reactanten maar 1 in producten. Dus vermenigvuldigen we CO2 met 2 om het aantal Catomen in evenwicht te brengen.

C2H5OH + O2 → 2CO2 + H2O

Nu hebben we 6 H atomen in reactanten maar 2 H atomen in producten. Om ze in balans te brengen, vermenigvuldigen we H2O met 3.

C2H5OH + O2 → 2CO2 + 3H2O

Tenslotte balanceren we het aantal O atomen, om ze in balans te brengen schrijven we 3 voor O2.

C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

Alle atomen zijn in evenwicht in reactanten en producten.


2. Als de gegeven reactie in evenwicht is; vind x, y en z nummers in reactanten.

CxHy(OH)z + 5O2 → 4CO2 + 5H2O

Oplossing:

Omdat de reactie evenwichtig is, moeten beide zijden gelijk zijn.

CxHy(OH)z + 5O2 → 4CO2 + 5H2O

In producten die we hebben; 13 O atomen, er moeten 13 O atomen in reactanten zijn. Maar we hebben 10, dus "z" moet 3 zijn.

In producten hebben we 4 C atomen, om het in balans te brengen moeten er 4 in reactanten zijn, dus "x" is 4.

C4Hy(OH)3 + 5O2 → 4CO2 + 5H2O

Er zijn 10 H atomen in producten maar 3 in reactanten. "y" moet 7 zijn om het aantal H atomen in beide zijden in evenwicht te brengen. Laatste reactie;

C4H7(OH)3 + 5O2 → 4CO2 + 5H2O


3. Vind de formule van de verbinding voorgesteld door "X" in de volgende evenwichtige reactie.

2I- + 2X + 4H+1 → I2 + 2NO + 2H2O

Oplossing:

We moeten het aantal atomen aan beide kanten controleren om de formule van X te vinden.

Er zijn 2 I atomen in reactanten en producten, dus er is geen I in atoom X.

Er zijn 4 H atomen in reactanten en producten, er is geen H atoom in X.

Er zijn 2 N atomen in producten, maar er zijn geen reactanten, dus er moeten 2 N atomen in reactanten zijn.

Omdat er 4 O atomen in producten zijn, moeten er 4 O atomen in reactanten zijn.

X moet "NO2" zijn

2I- + 2NO2 + 4H+1 → I2 + 2NO + 2H2O

Nu moeten we een evenwicht vinden tussen het aantal kosten aan beide kanten.

2I- + 2NO2 + 4H+1 → I2 + 2NO + 2H2O

2.(-1) +2.(x) + 4.(+1) =1.0 + 2.0 + 2.0

-2+2x+4=0

x=-1, dus reactie wordt;

2I- + 2NO2-1 + 4H+1 → I2 + 2NO + 2H2O

en X=NO2-1

4. Welke van de volgende reacties zijn zuur-base reacties?

I. N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)

II. Mg(OH)2(s) + 2HCl(l) → MgCl2(s) + 2H2O(l)

III. CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l)

Oplossing:

I. Het is een synthese- of vormingsreactie.

II. Mg(OH)2 is base en HC1 is zuur. Het is dus een zuur-base reactie; zout en water worden gevormd.

III. Dit is een verbrandingsreactie.


5. Welke van de volgende paren kan worden geschreven in de plaats van X en Y in reactie hieronder;

X + Y → Zout + H2O

Oplossing:

X + Y â † ’Zout + H2O is een zuur base reactie. Aldus moeten X en Y zuur en base of base en zuur zijn.

HCl + NaOH → NaCl + H2O

HCl = X
NaOH = Y
NaCl = ZoutThe Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy