EN | ES | DE | NL | RU


Buy Printed or E-Book Version

Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
Gassen Met Voorbeelden
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Materie En Eigenschappen Van Materie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Atoom Structuur Examens En Probleem Oplossingen
 
--Periodiek Systeem Examens En Probleem Oplossingen
 
--Mole Concept Examens En Probleem Oplossingen
 
--Gassen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Reacties Examens En Probleem Oplossingen
 
--Nucleaire Chemie (Radioactiviteit) Examens En Probleem Oplossingen
 
--Oplossingen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Oplossingen Examen 1 En Probleem Oplossingen
 
--Oplossingen Examen 2 En Probleem Oplossingen
 
--Oplossingen Examen 3 En Probleem Oplossingen
 
--Zuren En Basen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Thermochemie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Reactiesnelheid Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Evenwichts Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Bindingen Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Oplossingen Examen 3 En Probleem Oplossingen


Oplossingen Examen 3 En Probleem Oplossingen

1. Als we 40 g suiker toevoegen aan een oplossing van 200 g% 20 suiker water, wat is dan de nieuwe concentratie oplossing?

Oplossing:

De hoeveelheid suiker in de eerste oplossing is;

100 g water bevat 20 g suiker

200 g water omvat? g suiker

-----------------------------------------

? = 40 g suiker

Nieuwe concentratie oplossing kan worden gevonden;

(200 + 40) g oplossing bevat 80 (40 + 40) g suiker

100 g oplossing bevat hoeveel suiker?

-------------------------------------------------------------

?=33,3

De nieuwe oplossing heeft dus concentratie:% 33,3

 

2.
1 L en 2M NaBr worden gemengd met 4 L en 0,5 M NaBr. Vind de uiteindelijke concentratie van dit mengsel?

Oplossing:

M1=2M, M2=0,5M

V1=1L, V2=4L and Vlaatste=1L + 4L=5L

Mlaatste=?

We gebruiken de volgende formule om de concentratie van mengsels te vinden;

M1.V1 + M2.V2 = Mlaatste.Vlaatste

2.1 + 0,5.4=Mlaatste.5

Mlaatste=0,8 M


3. Oplosbaarheid van X vast in water versus temperatuurgrafiek wordt hieronder gegeven. Wanneer we 300 g verzadigde oplossing bij 15 ° C tot 35 ° C verwarmen, wordt 0,6 mol X gekristalliseerd, zoek een molmassa van X.

Oplossing:

Zoals u in de grafiek kunt zien, kan bij 15 ° C 100 g water 50 g X oplossen. Bij deze temperatuur is er dus 100 g water in 150 g verzadigde oplossing.

Bij 15 ° C;

150 g verzadigde oplossing bevat 100 g water

300 g verzadigde oplossing heeft? g water

--------------------------------------------------

? = 200 g water

Volgens de grafiek kan 100 g water 50 g X oplossen bij 15 ° C en 20 g X bij 35 ° C. Vervolgens, wanneer een oplossing bereid met 100 g water bij 15 ° C wordt verwarmd tot 35 ° C;

50 - 20 = 30 g X wordt gekristalliseerd.

15 0C → 35 0C;

In 100 g water wordt 30 g X gekristalliseerd

In 200 g water? g X wordt gekristalliseerd

-----------------------------------------------

? = 60 g X wordt gekristalliseerd.

De mol gekristalliseerde X is 0,6 dus;

0,6 mol X is 60 g

1 mol X is? g

----------------------------

?= 100 g (molair massa van X)


4. Welke van de volgende eigenschappen is hetzelfde voor gegeven twee oplossingen;

I. Concentratie massaprocent

II. Mol opgelost K2SO4

III. Dichtheid

Oplossing:

I. Er zijn K2SO4 oplossingen in beide containers. Aangezien hun molaire concentraties gelijk zijn, zijn ook hun massapercentages gelijk. I is waar.

II. Mol K2SO4 in eerste container;

nK2SO4=V.M=(0,4).(0,02)=0,008mol

Mol K2SO4 in tweede container;

nK2SO4=V.M=(0,2).(0,02)=0,004mol

De mol opgelost K2SO4 is dus verschillend. II is fout.

III. De dichtheid van oplossingen hangt af van de concentratie ervan. Omdat hun concentraties gelijk zijn, hebben ze ook gelijke dichtheden. III is waar.


5. Welke van de volgende beweringen is onjuist voor oplossingen?

I. Het zijn homogene mengsels.

II. De hoeveelheid opgeloste stof in het volume van de oplossing wordt "concentratie" genoemd.

III. Oplosbaarheid van vaste stoffen in vloeistoffen neemt toe met de temperatuur in het algemeen.

IV. Ze omvatten ten minste de kwestie dat een van hen liquide moet zijn.

Oplossing:

I, II en III zijn waar voor oplossingen. Oplossingen zijn echter homogene mengsels van ten minste twee zaken, ze kunnen vaste stoffen, vloeistoffen of gassen zijn. IV is onjuist, er is geen dergelijke voorwaarde.


The Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy