EN | ES | DE | NL | RU


Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
Gassen Met Voorbeelden
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Materie En Eigenschappen Van Materie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Atoom Structuur Examens En Probleem Oplossingen
 
--Periodiek Systeem Examens En Probleem Oplossingen
 
--Mole Concept Examens En Probleem Oplossingen
 
--Gassen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Reacties Examens En Probleem Oplossingen
 
--Nucleaire Chemie (Radioactiviteit) Examens En Probleem Oplossingen
 
--Oplossingen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Zuren En Basen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Zuren En Basen Examen 1 En Probleem Oplossingen
 
--Zuren En Basen Examen 2 En Probleem Oplossingen
 
--Thermochemie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Reactiesnelheid Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Evenwichts Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Bindingen Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Zuren En Basen Examen 1 En Probleem Oplossingen


Zuren En Basen Examen 1 En Probleem Oplossingen

1.
Gebruik de volgende informatie;
  •      X en Z reageren met NaOH en Y reageert er niet mee.
  •      Y en Z reageren met HC1 maar X reageert er niet mee.
Zoek uit welke van de volgende punten X, Y en Z kunnen zijn?

Oplossing:
Zure oxiden en amfotere oxiden reageren met NaOH. Dus kan X geen CO zijn. Omdat Z reageert met NaOH en HCl moet het amfoteer oxide zijn. Het kan Al2O3 en ZnO zijn, omdat de eerste keuze niet waar is voor X, we kiezen voor de tweede tweede ZnO voor Z. Na2O is basische oxiden en reageert met HCl. Y wordt Na2O. Dus;

X=SO2

Y=Na2O

Z=ZnO

2. Welke van de volgende uitspraken zijn onjuist voor H2SO3?

I. Het wordt geproduceerd door reactie van SO2 gas met water.

II. Het kan twee soorten zout vormen.

III. 1 mol H2SO3 reageert met 1 mol NaOH tot neutralisatie en vormt zout.

IV. De geconjugeerde basis is HSO3-

Oplossing:

I. H2SO3 wordt geproduceerd door de volgende reactie;

SO2 + H2O → H2SO3

I. ben waar

II. Het verandert een of twee van zijn H met metaal en vormt zout. II is waar.

III. Om neutraal zout te vormen, moet het al zijn H atomen veranderen met Na.

H2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 + 2H2O

Volgens deze reactie reageert H2SO3 met 2 mol NaOH tot neutralisatie, niet 1 mol. III is fout.

IV. H2SO3 molecuul geeft 1 H+ en wordt HSO3- ion. HSO3- is geconjugeerde base van H2SO3. IV is waar.

3. De pH-waarde van 0,1 M HA-oplossing is 5. Welke van de volgende beweringen zijn waar voor deze oplossing?

I. HA is een zwak zuur.

II. De concentratie van OH- ion is 10-9 molair.

Oplossing:

Omdat de pH van de oplossing 5 is, moet de concentratie H+ 10-5 molair zijn. De concentratie van de oplossing is 0,1 molair, dus het is zwak zuur. Ionisatie-evenwicht van dit zuur is;

HA(aq) ↔ H+(aq) + A-(aq)

(0,1-10-5M) 10-5M  10-5M

[H+].[OH-]=10-14 en sindsdien [H+]=10-5

[OH-]=10-9

I en II zijn waar.

4. HX en HY hebben gelijke volumes en molaire concentraties onder dezelfde temperatuur. Het percentage ionisatie van HX is groter dan HY. Welke van de volgende zijn groter voor HX dan HY.

I.
Aantal mol opgelost zuur.

II.
Molaire concentratie van H+ ion

III.
Elektrische geleiding

Oplossing:

I. Oplossingen hebben gelijke volumes en concentraties, dus mol opgeloste zuren zijn ook gelijk. I ben vals.

II.
HX en HY hebben gelijke molaire concentraties en HX heeft een groter percentage ionisatie; concentratie van H+ ionen in HX oplossingen is groter dan HY. II is waar.

III.
HX heeft een groter percentage ionisatie, dus het had een grotere hoeveelheid ion in dezelfde hoeveelheid oplossingen met HY. Elektrische geleidbaarheid is recht evenredig met de ionenconcentratie van de oplossing. HX heeft een grotere elektrische geleidbaarheid dan HY. III is waar.

5. Welke van de volgende zijn zuur-base reacties?

I. NH3(aq) + H3O+(aq) → NH4+(aq) + OH-(aq)

II. Mg(s) + 2H+(aq) → Mg+2(aq) + H2(g)

III. HCO3-(aq) + H2O(l) → CO3-2(aq) + H3O+(aq)

Oplossing:

I. 
H3O+ geeft H+ ion zodat het zuur is en NH3 accepteert H+ ion, het is base. Het is een zuur-base reactie.

II.
In deze reactie is er geen H+ ionoverdracht. Het is dus geen zuur-base reactie.

III. 
HCO3- geeft H+ ion, dus het is zuur en H2O accepteert H+ ion en het is base. Dit is een zuur-base reactie.

The Original Author:




labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy