EN | ES | DE | NL | RU


Buy Printed or E-Book Version

Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
--Locatie Van Elementen Zoeken In Periodiek Systeem Met Voorbeelden
 
--Periodieke Eigenschappen Van Elementen Met Voorbeelden
 
--Eigenschappen Van Groepen Met Voorbeelden
 
--Cheatsheet Voor Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
Gassen Met Voorbeelden
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Cheatsheet Voor Periodiek Systeem


Cheatsheet Voor Periodiek Systeem

Periodiek Systeem


Periodiek systeem is opgesteld voor het classificeren van elementen op basis van hun overeenkomsten in chemische en fysische eigenschappen. In deze tabel worden elementen gerangschikt naar oplopend atoomnummer. In het periodiek systeem ziet u het atoomnummer, de naam, het symbool en het massa-aantal elementen. Zoals u in de bovenstaande afbeelding kunt zien, worden horizontale rijen periode genoemd en verticale kolommen groep.

Orbitalen In Periodiek Systeem

s blok: dit blok bevat elementen met valentie-elektronen in s orbitaal. IA en IIA zijn s-blokgroepen.

p-blok: dit blok bevat elementen met valentie-elektronen in p-orbitalen. IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA en VIII A zijn p-blokgroepen.

d-blok: dit blok bevat elementen met valentie-elektronen in d-orbitalen. IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB, VIIIB, IB en IIB zijn d-blokgroepen.

f-blok: dit blok bevat elementen met valentie-elektronen in f orbitalen. Twee elementen genoemd in d-blok (IIIB) en twee rijen getekend onderaan periodiek systeem behoren tot f-blok.

Locatie Van Elementen Zoeken In Periodiek Systeem


a) Zoekperiode Van Elementen:

De periode van het element is gelijk aan het hoogste energieniveau van elektronen of het belangrijkste kwantumgetal.

16S: 1s22s22p63s23p4  3 is het hoogste energieniveau van elektronen of het belangrijkste kwantumgetal. De periode van S is dus 3.

b) Groep Elementen Zoeken:

Groep element is gelijk aan aantal valentie-elektronen van element of aantal elektronen in het hoogste energieniveau van elementen. Een andere manier om een groep elementen te vinden, is kijken naar subshells. Als de laatste subshell van elektronenconfiguratie "s" of "p" is, dan wordt groep A.Elementen in groep B hebben elektronenconfiguratie ns en (n-1) d, het totale aantal elektronen in deze orbitalen geeft ons een groep elementen. Bekijk de volgende voorbeelden.

Periodieke Eigenschappen Van Elementen

1) Atoomstraal:

Atomaire straal van elementen neemt af naarmate we in periodiek systeem van links naar rechts gaan. Integendeel, in dezelfde groep, als we van boven naar beneden gaan, neemt de atomaire straal van elementen toe.

2) Ionisatie-Energie:

Energie die nodig is om een elektron uit atomen of ionen te verwijderen, wordt ionisatie-energie genoemd. Toename van de aantrekkingskracht uitgeoefend door kern op elektronen maakt het moeilijk om elektronen uit schalen te verwijderen. Tweede ionisatie-energie is groter dan eerste ionisatie-energie, tweede ionisatie-energie is groter dan derde ionisatie-energie.

Veranderingen Van Ionisatie-Energie In Het Periodiek Systeem;

I A<III A<II A<IV A<VI A<V A<VII A<VIII A

3) Elektronenaffiniteit:

Als een elektron wordt toegevoegd aan een neutraal atoom in gastoestand, wordt energie afgegeven. We noemen deze energie "elektronaffiniteit". Elektronenaffiniteit neemt toe naarmate we in de periode van links naar rechts gaan. Integendeel, de elektronaffiniteit neemt in een groep van boven naar beneden af.

4) Elektronegativiteit:

In een chemische binding wordt elektronenaantrekkelijkheid van atomen elektronegativiteit genoemd. Van links naar rechts in periode neemt de elektronegativiteit toe en van boven naar beneden in een groep neemt de elektronegativiteit af.

5) Metaal-Niet-Metalen Eigenschap:

Het vermogen om elektron te geven wordt metaaleigenschap genoemd en het vermogen om elektron te krijgen wordt niet-metaaleigenschap van elementen genoemd. In de periode van links naar rechts neemt de metaaleigenschap toe en neemt de niet-metaaleigenschap af. In een groep metalen neemt de eigenschap van metaal van boven naar beneden toe. In een groep niet-metalen neemt de eigenschap van atomen van boven naar beneden af.

Eigenschappen Van Groepen

a) I A Alkalische metalen:

Behalve 1H zijn alle elementen in deze groep metaal. Zij zijn 1H, 3Li, 11Na, 19K, 37Rb, 55Cs, 87Fr. Zij;
 • hebben de neiging om één elektron in de buitenste schil te verliezen en worden +1 ion
 • zijn zeer reactief en bestaan in verbindingen
 • zijn goede geleiders van elektriciteit en warmte
 • alle verbindingen ervan zijn oplosbaar in water
b) II A Alkalische Aardmetalen:

Alle elementen in deze groep zijn metaal. Zij zijn 4Be, 12Mg, 20Ca, 38Sr, 56Ba, 88Ra. Zij;
 • hebben de neiging om twee elektronen in de buitenste schil te verliezen en worden +2 ion
 • zijn goede geleiders van elektriciteit en warmte in vaste en vloeibare fasen
 • zijn reactief en bestaan in verbindingen
c) VII A-Halogenen:

Alle elementen in deze groep zijn niet-metalen 9F, 17Cl, 35Br, 53I, and 85At. Zij;
 • hebben een hogere neiging om elektron te binden en worden -1 ion
 • hebben zeven elektronen op buitenschalen, dus ze kunnen waarden hebben die tussen +7 en -1 veranderen in verbindingen
 • als ze in metaal-niet-metalen verbindingen zijn, hebben ze -1 waarde
 • ze bestaan in diatomaire moleculen zoals F2, Br2
d) VIII A Edele gassen:

Zij zijn;2He, 10Ne, 18Ar, 36Kr, 54Xe, 86Rn.
 • hebben acht elektronen op buitenschalen
 • elektronenconfiguraties eindigen op ns2np6
 • Edelgassen zijn de meest stabiele elementen en vormen geen verbindingen met andere elementen en met elkaar.
 • In normale omstandigheden bestaan ze in gasfase
 • Ionisatie-energieën ervan zijn hoger dan andere groepselementen in dezelfde periode


Periodiek Systeem Examens En Probleem Oplossingen


The Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy