EN | ES | DE | NL | RU


Buy Printed or E-Book Version

Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
--Molaire Berekeningen Met Voorbeelden
 
--Mol Concept Cheat Sheet
 
Gassen Met Voorbeelden
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Molaire Berekeningen Met Voorbeelden


Molaire Berekeningen Met Voorbeelden

Massa En Mol verhouding:

1 mol N atoom bevat 14,01 g N

De massa van NO2 is;

14,01+2.(16,00)=46,01 amu Dus;

1 mol NO2 is 46,01g NO2

1 mol N2 molecule is 2x14,01=28,02 g N2

Atoom-gram, Molecuul-gram:

1 atoom- gram Ca=1 mol Ca

1 molecule-gram CO2=1 mol CO2

Voorbeeld: Welke van de volgende beweringen geldt voor verbinding P2O5 inclusief 12,4 g P. (P = 31)

I. 0,2 molecuul-g

II. Bevat 6,02x1023 O atoom

III. Bevat 1,4 mol atoom

Oplossing:

1 mol P-atoom is 31 g

X mol P-atoom is 12,4 g

___________________

X=0,4 mol P atoom

I. 1 mol P2O5 bevat 2 mol P-atoom

X mol P2O5 bevat 0,4 mol P atoom

___________________________________

X=0,2 mol P2O5

Aldus is 0,2 mol P2O5 0,2 molecuul-gram

II. 1 mol P2O5 bevat 5 NO-atoom

0,2 mol P2O5 bevat X NO-atoom

________________________________
X = NO atoom waarbij N = het nummer van Avogadro

III. 1 mol P2O5 bevat 7 mol atoom

0,2 mol P2O5 bevat X mol atoom
__________________________________

X = 1,4 mol atoom

Doe Voorzichtig!

Atoommassa en massa van één atoom is altijd verward. Atoommassa is de massa van één molelement uitgedrukt in gram. Anderzijds wordt massa van één atoom in de echte betekenis gebruikt, het is gelijk aan massa van één atoom in een element en het is te klein. Op dezelfde manier zijn molecuulmassa en massa van één molecuul verward, wees voorzichtig met het gebruik van deze termen.

Atomaire Massa-Eenheid, Gramrelatie

1 O-atoom 16 amu

1 O-atoom 16 / N g

waarbij N het nummer van Avogadro is

Volume Van Gassen Molrelatie

Onder dezelfde omstandigheden (temperatuur en druk) bevatten gassen hetzelfde aantal atomen en onder dezelfde omstandigheden zijn mol en volume van gassen rechtevenredig met elkaar.

1 mol gas is 22,4 liter onder standaard omstandigheden.

Voorbeeld: De volgende verbindingen bevatten hetzelfde aantal H-atomen. Zoek een verband tussen hun volumes.

I. CH4

II. C2H2

III. C3H6

Oplossing: Onder standaardomstandigheden hebben gassen een gelijk aantal atomen of moleculen.

we moeten dus gelijke mol H van elke verbinding nemen;

3 mol CH4

6 mol C2H2

2 mol C3H6

mol en volume zijn recht evenredig met elkaar

II> I> III is de relatie van volumes en mol verbindingen die hierboven zijn gegeven.

Voorbeeld:
zoek de relatie tussen het aantal atomen van bepaalde verbindingen hieronder.

I.
Onder normale omstandigheden, 4,48 liter He gas

II. 
3,01x1022 SO3-molecuul

III. 1,6 g O2-molecuul

Oplossing:

I.

1 mol He is 22,4 liter

X mol He 4,48 liter

___________________

x=0,2 mol He

0,2 mol He bevat 0,2 mol He-atoom

II.

1 mol SO3 bevat 6,02x1023 SO3 molecuul

X mol SO3 bevat 3,01x1022 SO3 molecuul

______________________________________

X=0,05 mol SO3

in 1 mol SO3 zijn er 4 mol atoom

0,05 mol SO3 zijn er X mole atoom

__________________________________

X=0,2 mol atoom

III. 1 mol O atoom is 16 g

X mol O atoom is 1,6 g

_______________________

X=0,1 mol

Relatie tussen hen wordt;

III<I=II

Mole Concept Examens En Probleem Oplossingen


The Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy