EN | ES | DE | NL | RU


Buy Printed or E-Book Version

Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
--Classificatie Van Materia Met Voorbeelden
 
--Ontleding Van Verbindingen En Mengsels
 
--Fasen (Staten) Van Materie Met Voorbeelden
 
--Eigenschappen En Naamgeving Eenvoudige Verbinding Met Voorbeelden
 
--Materia En Eigenschappen Van Materia Cheatsheet
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
Gassen Met Voorbeelden
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Materie En Eigenschappen Van Materie


Materie

We noemen alles met massa en volume materie, zoals lucht, tafel, water... Zaken met vorm worden object genoemd. We leren nu veranderingen in de zaken. Er zijn twee soorten veranderingen in de structuur van materie, chemische verandering en fysische verandering.

a) Fysieke Verandering:

In dit soort veranderingen zijn er geen permanente veranderingen in de structuur van zaken. Het fysieke uiterlijk van de zaken is veranderd. Bij fysische veranderingen kan materie zijn oude structuur teruggeven, wordt er geen nieuwe materie geproduceerd en verandert de chemische structuur van de materie niet. Bijvoorbeeld smelten van ijs, brekend glas.

b) Chemische Veranderingen:

Bij dit soort veranderingen worden zowel het fysieke uiterlijk als de structuur van zaken gewijzigd. Tijdens chemische veranderingen wordt nieuwe materie geproduceerd, chemische structuur van materie veranderd, materie kan zijn oude structuur niet veranderen, energie besteed aan deze verandering is groter dan de energie besteed aan fysieke veranderingen. Bijvoorbeeld brandend papier, roest van een strijkijzer, fotosynthese.

Eigenschappen Van Materie

We kunnen eigenschappen van zaken onder twee titels onderzoeken; fysische eigenschappen en chemische eigenschappen.

a) Fysieke Eigenschappen Van Materie:

Fysieke eigenschappen kunnen worden gemeten zonder de structuur van zaken te veranderen. Kleur, smelten, bevriezen, kookpunten, dichtheid, specifieke warmtecapaciteit van materie zijn voorbeelden van fysische eigenschappen van materie. We zullen ze in deze unit uitleggen.

b) Chemische Eigenschappen Van Materie:

Chemische veranderingen in de materie tonen ons chemische eigenschappen van materie. Roesten van ijzer is bijvoorbeeld chemische eigenschappen van materie.

Gemeenschappelijke Eigenschappen Van Materie En Onderscheidende Eigenschappen Van Materie

a) Gemeenschappelijke eigenschappen van materie zijn massa, volume, inertie en deeltjesstructuur. Onderscheidende eigenschappen kunnen onder twee onderwerpen worden verklaard, eigenschappen hangen af van hoeveelheid materie en onderscheidende eigenschappen. Bijvoorbeeld, massa of volume verandert met hoeveelheid materie.

b) Onderscheidende eigenschappen van materie: deze eigenschappen veranderen niet met de hoeveelheid zaken. We gebruiken ze bij het classificeren van zaken onder dezelfde temperatuur en constante druk. Onderscheidende eigenschappen van zaken verschillen ook van fasen. De onderstaande tabel toont deze eigenschappen voor drie fasen van materie.

Voorbeeld: Welke van de volgende kenmerken onderscheidend vermogen van zaken is.

I. Volume

II. Dichtheid

III. Oplosbaarheid

Volume is een gemeenschappelijke eigenschap van zaken, maar dichtheid en oplosbaarheid zijn onderscheidende eigenschappen van zaken. II. en III.

Enkele Fysieke Eigenschappen Van Materie

1) Dichtheid: Dichtheid is de massa van het volume van de eenheid. Het wordt weergegeven met de letter "d". We vinden dichtheid met de volgende formule;

d = m / V waarbij m de massa is en V het volume van zaken is.

De dichtheidseenheid is g/cm3

Voorbeeld: Als we de hoeveelheid materie X verhogen, bij constante temperatuur, wordt een van de volgende grafieken waar. (d = dichtheid, m = massa, V = volume, t = temperatuur)

Wanneer we de massa materie vergroten, neemt het volume ervan ook toe en blijft de dichtheid constant. De eerste en tweede grafiek zijn dus waar. Aangezien de temperatuur van X constant is, wordt de derde grafiek vals.

2) Oplosbaarheid: Dit onderscheidt ook de eigenschap van materie. Het is het vermogen van materie oplossen in oplosmiddel. Suiker lost bijvoorbeeld op in water.

3) Uitbreiding: Als we zaken verhitten, zetten ze uit. Uitbreiding in lengte, uitbreiding in oppervlakte en uitbreiding in volume zijn voorbeelden van uitbreiding in drie dimensies.


Materie En Eigenschappen Van Materie Examens En Probleem Oplossingen

The Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy