EN | ES | DE | NL | RU


Buy Printed or E-Book Version

Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
Gassen Met Voorbeelden
 
--Druk Van Gas En Manometers Meten Met Voorbeelden
 
--Kinetische Theorie Van Gassen
 
--Effusie en diffusie van gassen met voorbeelden
 
--Gaswetten Met Voorbeelden
 
--Ideale Gas Wet
 
--Dichtheid Van Gassen Met Voorbeelden
 
--Mengsels En Partiële Druk Van Gassen Met Voorbeeld
 
--Cheatsheet Voor Gassen
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Gassen Met Voorbeelden


Gassen Met Voorbeelden

Gas is een van de fasen van materie. Afstanden tussen atomen of moleculen in gasfase zijn groter dan vaste stoffen en vloeistoffen. Om deze reden kunnen we gassen comprimeren. Gassen hebben geen specifieke volumes, ze vullen de container. Gassen hebben ook de eigenschap om te diffunderen. We zullen vier basisconcepten uitleggen die ons helpen bij het onderzoeken van gassen, mol, volume, temperatuur en druk. Onderstaande afbeelding toont verschillen tussen structuren van vast, vloeibaar en gas.

Mol (n)

In de laatste eenheid leren we molconcept. 1 mol gas bevat 6,02x1023 atomen of moleculen. 16 g O en 16 g N hebben bijvoorbeeld verschillende volumes, integendeel 16 g O en 14 g N hebben hetzelfde volume omdat hun aantal atomen en mol gelijk zijn. We gebruiken de volgende formules om mol gas te vinden.

n = m / M

waar; n is aantal mol, m is massa, M is molaire massa van element of verbinding.

OF;

n = N / NA

waarbij n het aantal mol is, N het aantal atomen of moleculen is, NA het getal van Avogadro is.

Volume (V)


Volume van gas is gelijk aan volume van container. Ze hebben geen specifieke volumes. Onder standaard temperatuur en druk heeft 1 mol gas een volume van 22,4 liter. De volume-eenheden die we hier gebruiken, zijn liter.

Temperatuur (T)

In berekeningen van gassen wordt absolute temperatuur (K) gebruikt. In -273 is diffusie van gassen nul en in de natuur is Kelvin de eenheid van temperatuur en de relatie tussen K en 0C is;

T(K)=t(0C)+273

Voorbeeld: Vind de waarde van 120 0C in termen van Kelvin.

T=120+273=393 K

Voorbeeld: Vind een waarde van 300 K in termen van 0C.

T=t+273

300=t+273

t=27 0C

Druk:

Druk is de kracht die loodrecht op het oppervlak van de eenheid werkt. Eenheid van druk is mm Hg, cm Hg of atm. In het algemeen wordt (atmosferische druk) atm gebruikt. Reden van de gasdruk is beweging en botsing van gasdeeltjes op oppervlakken. Bij het meten van gasdruk zijn er twee methoden die we moeten leren, het meten van gasdruk en atmosferische druk. De onderstaande afbeelding toont een methode voor het meten van de atmosferische druk.


Deze opstelling is een eenvoudige barometer die ons helpt de luchtdruk te meten. In dit systeem wordt de lege buis ondergedompeld in de tank gevuld met kwik. Na deze stap stijgt een deel van het kwik in de buis op niveau 76cm. In vloeistoffen is de druk gelijk op punten op hetzelfde niveau. Aldus moet de atmosferische druk op het vloeistofoppervlak worden gecompenseerd door de druk van kwik in de buis. 76 cm laat ons zien, deze hoeveelheid kwikdruk evenwicht atmosferische druk. Laat P0 dan de atmosferische druk zijn;
P0=h cm Hg

P0=76 cm Hg op zeeniveau.

h hangt af van;

dichtheid van de vloeistof die in de container wordt gedaan

h hangt niet af van de doorsnede van de buis.


Gassen Examens En Probleem Oplossingen


The Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy