EN | ES | DE | NL | RU


Buy Printed or E-Book Version

Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
Gassen Met Voorbeelden
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
--Soorten Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
--Redox (Oxidatie Reductie) Reacties
 
--Chemische Reacties In Evenwicht Brengen Met Voorbeelden
 
--Chemische Reactie Stoichiometrie Met Voorbeelden
 
--Cheatsheet Chemische Reacties
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Chemische Reacties Met Voorbeelden


Chemische Reacties Met Voorbeelden

Veranderingen in de chemische structuren van de materie worden chemische veranderingen genoemd. Atomen of moleculen van materie interageren met elkaar in deze veranderingen. Over het algemeen worden bindingen, die atomen of moleculen bij elkaar houden, verbroken en na chemische verandering ontstaan nieuwe bindingen tussen atomen of moleculen. Dit betekent dat na chemische verandering nieuwe zaken met verschillende eigenschappen worden gevormd. Bij fysische en chemische veranderingen verandert de structuur van kernen niet.

Bijvoorbeeld;

H2 +1/2O2→H2O

Waterstof + zuurstof → Water

Waterstof en zuurstof verloren hun eigenschappen en ze vormen water met totaal verschillende eigenschappen.

"Chemische reacties" zijn symbolisatie van chemische veranderingen met element / verbindingen symbolen, pijl en coëfficiënten. Bij chemische reacties worden reactanten aan de linkerkant van de pijl geschreven en producten aan de rechterkant van de pijl. Aantal mol reactanten en producten geven ons coëfficiënt in de chemische reacties. Fysieke toestanden van zaken worden ook weergegeven in de chemische reacties tussen haakjes zoals "s" voor vaste stoffen, "g" voor gassen, "l" voor vloeistoffen en "aq" voor zaken in oplossingen.

P4(s) + 5O2(g) + 6H2O(l) → 4H3PO4(l)

1 mol P4 vast, 5 mol O2 gas, 6 mol H2O vloeistof reageren om 4 mol H3PO4 vloeistof te produceren.

Als fasen van zaken in de chemische reactie hetzelfde zijn, noemen we ze homogene reacties, maar als ze niet hetzelfde zijn, noemen we ze heterogene reacties zoals gegeven in de onderstaande voorbeelden.

2NH3(g) → N2(g) + 3H2(g) Homogene reactie

CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l) Heterogene reactie

Constante waarden in chemische reacties

    
Massa wordt altijd bewaard in chemische reacties. Met andere woorden, de totale massa reactanten is gelijk aan de totale massa producten.

Voorbeeld:

2H2 + O2 → 2H2O

H:1 en O:16

Massa van reagentia = 2. (2.1) + (16.2) = 36 g

Massa producten = 2. (2.1 + 16) = 36 g

  •      Aantal atomen en soorten atomen zijn geconserveerd
  •      Structuur van kernen is behouden
  •      Totaal aantal protonen, neutronen en elektronen zijn behouden
  •      Bij ionische chemische reacties blijft de totale lading behouden

Voorbeeld:

H+1 + OH- → H2O

+1+(-1)=0

Variabelen in chemische reacties
  •      Aantallen en structuur van elektronen in atomen kunnen veranderen
  •      Volumes en stralen van atomen kunnen veranderen
  •      Chemische bindingen kunnen veranderen
  •      Totaal volume, aantal mol en moleculen kunnen niet worden geconserveerd

Voorbeeld:

3H2 + N2 → 2NH3

Aantal mol reactanten = 3 + 1 = 4 mol

Aantal mol producten = 2 mol

Aantal mol is niet behouden

     Fysische en chemische eigenschappen van zaken veranderen

Voorbeeld: Welke van de volgende beweringen zijn waar voor de volgende reactie;

3X2(g) + Y2(g) → 2X3Y(g)

I. Aantal moleculen neemt af

II. Totale massa neemt toe

III. Totaal volume neemt af

(Zaken worden in een gesloten container geplaatst)

3 mol X2 en 1 mol Y2 zijn reactanten en 2 mol X3Y producten, dus 4 mol reactanten worden 2 molproducten. Omdat het aantal mol afneemt, neemt ook het aantal moleculen af. Het volume van de container is dus constant, het verandert niet tijdens en na de reactie. Materie wordt bewaard in alle chemische reacties.

I is waar en II en III zijn onwaar.

Chemische Reacties Examens En Probleem Oplossingen


The Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy