EN | ES | DE | NL | RU


Buy Printed or E-Book Version

Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
Gassen Met Voorbeelden
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
--Soorten Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
--Redox (Oxidatie Reductie) Reacties
 
--Chemische Reacties In Evenwicht Brengen Met Voorbeelden
 
--Chemische Reactie Stoichiometrie Met Voorbeelden
 
--Cheatsheet Chemische Reacties
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Soorten Chemische Reacties Met Voorbeelden


Soorten Chemische Reacties Met Voorbeelden

1) Verbranding / Verbrandingsreacties:

De reactie van sommige brandbare stoffen met oxiderende elementen zoals zuurstof wordt verbrandingsreacties genoemd. Na deze reacties worden geoxideerde producten geproduceerd. Over het algemeen zijn deze reacties exotherm. Om een verbrandingsreactie te hebben, moeten we hebben; brandbare stoffen, oxiderende elementen en noodzakelijke temperatuur. Onderzoek na verbrandingsreactie monsters;

Ca(s) + 1/2O2(g) → CaO(s) + Warmte

2Fe(s) + 3/2O2(g) → Fe2O3(s) + Warmte

  • Als verbindingen met C en H elementen met noodzakelijke O2 branden, zijn producten H2O en CO2.

Voorbeeld:

CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g) +Warmte

C2H5OH(l) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(g) + Warmte

2) Combinatie / Synthese Reacties:

Meer dan één materie combineert en vormt nieuwe materie wordt combinatie of synthesereacties genoemd.

X + Y → XY

2H2(g) + O2 → 2H2O(l)

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)

3) Decomposities / Analyse Reacties:

Deze reacties zijn tegengesteld aan combinatiereacties. Een verbinding valt uiteen in andere verbindingen of elementen in ontledingsreacties. Bijvoorbeeld;

XY → X + Y

2H2O(l) → 2H2(g) + O2(g)

CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)

4. Verplaatsing / Vervangings Reacties:

Een element reageert met verbinding en vervangt door een element van die verbinding. Bijvoorbeeld;

Voorbeeld:

Mg(s) + Cu(NO3)2(aq) → Mg(NO3)2(aq) + Cu(s)

Zn(s) + 2HCl(aq) → ZnCl2(aq) + H2(g)

Als twee elementen of verbindingen vervangen, noemen we ze dubbele verplaatsingsreacties. Bijvoorbeeld;

AgNO3(aq) + NaCl(aq) → AgCl(s) + NaNO3(aq)

Ag vervangen door Na en NO3 vervangen door Cl.

5. Zuur En Base Reacties (Neutralisatiereacties):

Zure en basische zaken reageren met en we noemen deze reacties neutralisatiereacties.

Zuur + base → Zout + water

of

Zuur + base → zout

Voorbeeld:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

3H2SO4 + 2Al(OH)3→ Al2(SO4)3 + 6H2O

SO3 + Na2O → Na2SO4

6. Metaal + Zuur Reacties:

Wanneer metalen reageren met zuren, worden zout en waterstof geproduceerd.

Metaal + Zuur → Zout + H2 (g)

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2(g)

Sommige metalen zoals Pt, Au, Hg, Cu en Ag reageren met zuren, maar in plaats daarvan wordt geen H2 gas geproduceerd.

Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2(g) +H2O

7. Metaal + Basis Reacties:

Aangezien metalen basiseigenschappen hebben, reageren ze niet met basen. Er zijn echter enkele uitzonderingen zoals Zn en Al.

Voorbeeld:

Al + 3KOH → K3AlO3 + 3/2H2(g)

Zn + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2(g)

8. Exotherme En Endotherme Reacties:

Reacties die warmte afgeven worden exotherme reacties genoemd en reacties die warmte absorberen worden endotherme reacties genoemd.

Voorbeeld:

2H2(g) + O2(g) → 2H2O + 68 kcal Exotherme Reactie

C(s) + 1/2O2(g) → CO2(g) + 94 kcal Exotherme Reactie

2NH3(g) + 22kcal → N2(g) + 3H2(g) Endotherme Reactie

Chemische Reacties Examens En Probleem Oplossingen


The Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy