EN | ES | DE | NL | RU


Buy Printed or E-Book Version

Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
Gassen Met Voorbeelden
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
--Oplosbaarheid En Factoren Die Van Invloed Zijn Op Oplosbaarheid
 
--Concentratie
 
--Verdunning En Dichtheid Van Oplossingen
 
--Concentratie Van Ionen Met Voorbeelden
 
--Eigenschappen Van Oplossingen En Oplossing Berekeningen
 
--Oplossingen Cheat Sheet
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Oplossingen


Oplossingen

Zoals we in eerdere onderwerpen vermelden, zijn oplossingen homogene mengsels van twee of meer dan twee zaken. Oplossingen kunnen in vaste, vloeibare en gasfase zijn. Voorbeeld van gasfaseoplossingen; lucht, vloeibare fase oplossingen; zout + water mengsels, vaste fase oplossingen; Zn-Cu-legering. Oplossingen heeft twee componenten, opgelost en oplosmiddel. Oplosmiddel is het medium waarin materie wordt opgelost en opgeloste stof is de materie die oplost in oplosmiddel. In watersuikeroplossing is water bijvoorbeeld het oplosmiddel dat suiker oplost en suiker is de opgeloste stof die in water wordt opgelost. Als er meer dan twee zaken in oplossing zijn, dan wordt materie met grotere omvang oplosmiddel van de oplossing en andere zijn opgelost. Er zijn echter enkele uitzonderingen, in vaste-vloeibare oplossingen kan de hoeveelheid vaste stof groter zijn dan de hoeveelheid vloeistof, maar we nemen aan dat vloeistof als oplosmiddel is. De onderstaande tabel toont een voorbeeld van vloeistof-, gas- en vaste oplossingen waarin vloeistof oplosmiddel is.

Verdunde Oplossing: Oplossingen met een kleine hoeveelheid opgeloste stof in oplosmiddel worden verdunde oplossingen genoemd.

Geconcentreerde Oplossing: Oplossingen waarin een grote hoeveelheid opgeloste stof oplost in oplosmiddel.

Deze concepten worden gebruikt bij het vergelijken van twee oplossingen. Lees de volgende verklaringen, ze zullen u helpen bij het oplossen van problemen.
  •      Massa van oplossing is gelijk aan som van massa's oplosmiddel en opgeloste stof.
  •      In vaste-vloeibare oplossingen is het volume van de oplossing groter dan het volume van het oplosmiddel.
  •      In vloeistof-vloeistofoplossingen kan het volume van de oplossing groter zijn dan het volume van de som van opgeloste stof en oplosmiddel. Het is bekend dat chemische eigenschappen van stoffen die een oplossing vormen, praten over het volume van de oplossing.

Oplossing: Het is het proces van oplossen van opgeloste stof in oplosmiddel.

Soorten Solvatie:

1) Ionische Solvatie: Als oplosmiddel in zijn ionen uiteenvalt, noemen we deze oplossingen ionische oplossingen. Zuren, basen en zouten produceren ionische oplossingen. Omdat deze oplossingen ionen bevatten, geleiden ze elektriciteit. Voorbeelden van ionische oplossingen worden hieronder gegeven;

NaNO3(s) → Na+(aq) + NO3-(aq)

(NH4)2SO4(s) → 2NH4+(aq) + SO4-2(aq)

Mg(NO3)2(s) → Mg+2(aq) + 2NO3-(aq)

NaCl(s) → Na+(aq) + Cl-(aq)

2) Moleculaire oplossing: als een materie uiteenvalt in zijn moleculen, noemen we deze oplossingen moleculaire oplossingen. Het oplossen van suiker in water is een voorbeeld van moleculaire solvatatie. Aangezien deze oplossingen geen ionen bevatten, geleiden ze geen elektriciteit. Voorbeelden van moleculaire solvatie worden hieronder gegeven;

C6H12O6(s) → C2H12O6(aq)

glucose

O2(g) → O2(aq)

C2H5OH(l) → C2H5OH(aq)

alcohol

We kunnen oplossingen onder twee titels onderzoeken op basis van hun verzadigingsverhouding; zoals verzadigde oplossingen en onverzadigde oplossingen en oververzadigde oplossingen.

1) Verzadigde Oplossingen: Als de oplossing de maximale hoeveelheid opgeloste stof bij een specifieke temperatuur oplost, noemen we ze verzadigde oplossingen. In dit soort oplossingen kunnen er vaste stoffen (onopgelost) zijn op de bodem van de tank.

2) Onverzadigde Oplossingen: Als oplossingen meer opgeloste stof bij specifieke temperatuur kunnen oplossen, dan noemen we ze onverzadigde oplossingen. Als je wat van het oplosmiddel verdampt of wat opgeloste stof toevoegt, kun je ze verzadigde oplossingen maken.

3) Oververzadigde Oplossingen: Als oplossingen meer opgeloste stof bevatten dan de capaciteit ervan, noemen we deze oplossingen oververzadigde oplossingen. We bereiden ze voor door de oplossing te verwarmen en opgeloste stof toe te voegen, daarna koelen we langzaam oververzadigde oplossing. U kunt kristallisatie van opgeloste stof waarnemen in oververzadigde oplossingen.

Oplossingen Examens En Probleem Oplossingen


The Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy