EN | ES | DE | NL | RU


Buy Printed or E-Book Version

Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
Gassen Met Voorbeelden
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Materie En Eigenschappen Van Materie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Atoom Structuur Examens En Probleem Oplossingen
 
--Periodiek Systeem Examens En Probleem Oplossingen
 
--Periodiek Systeem Examen 1 En Probleem Oplossingen
 
--Periodiek Systeem Examen 2 En Probleem Oplossingen
 
--Mole Concept Examens En Probleem Oplossingen
 
--Gassen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Reacties Examens En Probleem Oplossingen
 
--Nucleaire Chemie (Radioactiviteit) Examens En Probleem Oplossingen
 
--Oplossingen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Zuren En Basen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Thermochemie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Reactiesnelheid Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Evenwichts Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Bindingen Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Periodiek Systeem Examen 2 En Probleem Oplossingen


Periodiek Systeem Examen 2 En Probleem Oplossingen

1. Eerste ionisatie-energieën en. atoommassa-grafiek van X, Y, Z, T en R wordt hieronder gegeven.

Als Z zich in de 3e periode bevindt, welke van de volgende beweringen is onjuist?

I. Atoomnummer van X is 16

II. Y staat in p-blok

III. Z en T zijn in dezelfde periode

IV. Elektronenconfiguratie van R toont eigenschap sferische symmetrie

Oplossing:

Omdat de verandering in de eerste ionisatie-energie van Z en T te hoog is, is Z edel gas en is T in I A-groep. Dus is Z edel gas in de 3e periode en heeft het de volgende elektronenconfiguratie;

Z: 1s22s22p63s23p6

Atoom nummer van Z is 18

I. Atoom nummer van X = Atoom nummer van Z - 2

Atoom nummer van X is 16. I is waar

II. Y heeft atoom nummer 17 en heeft de volgende elektronenconfiguratie;

Y: 1s22s22p63s23p5

Zoals je kunt zien zit Y in p-blok. II is waar.

III. Z bevindt zich in de 3e periode maar T bevindt zich in de vierde periode. III is fout.

IV. Elektronenconfiguratie van R wordt hieronder gegeven;

Z: 1s22s22p63s23p64s2

Omdat alle orbitalen worden opgeslagen, vertoont R de eigenschap sferische symmetrie. IV is waar.


2. Welke van de volgende beweringen is onjuist voor elementen in het periodiek systeem?

I. De elektronenaffiniteit van Y is groter dan die van anderen

II.
X en T delen elektronen en vormen een verbinding.

III.
Z heeft de grootste atoomstraal

IV.
Ionische eigenschap van ZY-verbinding is groter dan andere

Oplossing:


I. De affiniteit van elektronen neemt toe naarmate we in het periodiek systeem van links naar rechts en van boven naar beneden bewegen. Dus Y heeft een grotere elektronenaffiniteit, I is waar.

II. Aangezien X in I A-groep is, is het metaal en T is in VA en niet-metaal. X en T kunnen dus verbinding vormen door elektronenoverdracht, niet door elektronenuitwisseling. II is fout.

III. Atoomstralen nemen toe naarmate we in het periodiek systeem van rechts naar links en van boven naar beneden bewegen. Dus, Z heeft de grootste atoomstralen, III is waar.

IV. Toename van de elektronegativiteit verhoogt de ionische eigenschap van verbindingen. Elektronegativiteit neemt toe van links naar rechts en neemt van boven naar beneden af in het periodiek systeem. Z is degene met de kleinste elektronegativiteit en K is degene met de hoogste elektronegativiteit. Verschil tussen elektronegativiteiten van deze elementen zorgen ervoor dat de verbinding de grootste ionische eigenschap heeft. IV is waar.


3. Welke van de volgende uitspraken zijn waar voor 4X, 9Y, 17Z?

I. X en Z bevinden zich in dezelfde groepselementen

II. X en Y zijn dezelfde periode-elementen

III. X en Z vormen een ionische verbinding

Oplossing:

We schrijven eerst de elektronenconfiguratie van elementen om groeps- en periodenummers te vinden.

4X: 1s22s2

9Y: 1s22s22p5

17Z: 1s22s22p63s23p5

I. Aantal elektronen in de laatste shell-orbitalen geven groepsnummer;

Y en Z zijn in VII A-groep. I is waar

II. Laatste shell nummer geeft periode nummer. Dus, X en Y bevinden zich in de tweede periode. II is waar.

III. Aangezien X in II A groep is, is het metaal en Y is in VII A groep en het is niet-metaal. Eigenschap van verbinding is ionisch. III is waar.


4. Welke van de volgende uitspraken zijn altijd waar met betrekking tot periodiek systeem?

I. s en d blokelementen zijn allemaal van metaal

II. p-blokelementen zijn niet-metalen en edelgassen

III. Er zijn niet-metalen voor edelgassen.

IV. Er zijn halogenen voor edelgassen

Oplossing:

H zit in groep I maar het is geen metal. I is fout.

p-blokelementen zijn metalen, niet-metalen en edelgassen. II is fout

Als we het periodieke systeem bekijken, zien we dat er altijd niet-metalen zijn vóór edelgassen. III is waar.

H komt vóór Hij en het is geen halogeen. IV is dus vals.


5. Elektronenconfiguratie van X+2 als laatste met 2p6. Welke van de volgende elementen heeft vergelijkbare chemische eigenschappen met het X-element?

I.8Y

II.20Z

III. 4T


Oplossing:

Elektronen configuratie van X+2 ion;

X+2: 1s22s22p6 (X geeft 2 elektronen)

X: 1s22s22p63s2 ( X zit in II A groep)

Elementen in dezelfde groepen vertonen vergelijkbare chemische eigenschappen. Nu vinden we groepsnummers van gegeven elementen;

8Y: 1s22s22p4 (Y zit in VI A groep)

20Z: 1s22s22p63s23p64s2 (Z zit in II A groep)

4T: 1s22s2 (T zit in II A groep)

Z en T zijn in dezelfde groep met X, dus ze hebben vergelijkbare chemische eigenschappen.


The Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy