EN | ES | DE | NL | RU


Buy Printed or E-Book Version

Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
Gassen Met Voorbeelden
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Materie En Eigenschappen Van Materie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Atoom Structuur Examens En Probleem Oplossingen
 
--Periodiek Systeem Examens En Probleem Oplossingen
 
--Mole Concept Examens En Probleem Oplossingen
 
--Mole Concept Examen 1 En Probleem Oplossingen
 
--Mole Concept Examen 2 En Probleem Oplossingen
 
--Gassen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Reacties Examens En Probleem Oplossingen
 
--Nucleaire Chemie (Radioactiviteit) Examens En Probleem Oplossingen
 
--Oplossingen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Zuren En Basen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Thermochemie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Reactiesnelheid Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Evenwichts Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Bindingen Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Mole Concept Examen 1 En Probleem Oplossingen


Mole Concept Examen 1 En Probleem Oplossingen

1. Als de atoommassa van het Mg-atoom 24 g is, zoek dan de massa van 1 Mg-atoom.

Oplossing:

We kunnen dit probleem op verschillende manieren oplossen;

1e manier:

6,02x1023 amu is 1 g

24 amu is ? g

------------------------

?=4x10-23 g

2e weg;

1 mol Mg (6,02x1023 Mg atoom) is 24 g

6,02x1023 Mg atoom 24 g

1 Mg atoom ? g

---------------------------

?=4x10-23 g

2. Vind massa van 1 molecuul C2H6. (C = 12, H = 1)

Oplossing:

C2H6=2.12+6.1=30

6,02x1023 C2H6 molecuul is 30 g

1 C2H6 molecule is ? g

-------------------------------

1 C2H6 molecuul is =?= 5.10-23 g


3. Vind mol van 6,9 g Na. (Na = 23)

Oplossing:

23 is de atoommassa van Na, met andere woorden 1 mol Na is 23 g.

23 g Na is 1 mol

6,9 g Na is ? mol

------------------------

?=0,3 mol

4. Vind massa van 0,2 mol P4. (P = 31)

Oplossing:

Molecuulmassa van P4 = 4,31 = 124 g

1 mol P4 is 124 g

0,2 mol P4 is ? mol

-------------------------

?= 24,8 g

5. Vind een mol van 4,48 liter O2 onder normale omstandigheden.

Oplossing:

Onder normale omstandigheden is 1 mol gas 22,4 liter. We gebruiken de volgende formule om mol te vinden onder normale omstandigheden;

n=V/22,4

n=4,48/22,4=0,2 mol

6. Vind massa Fe in de verbinding inclusief 4,8x1023 O atomen; Fe3O4 .

Oplossing:

We vinden eerst mol O in de verbinding;

nO=(4,48x1023)/(6,02x1023)=0,8mol

Nu vinden we mol van verbinding die 0,8 mol O bevat;

nFe3O4 = (mol O) / (mol O in verbinding) = 0,8 / 4 = 0,2mol

Mol Fe in verbinding is;

Er zijn 3 mol Fe in 1 mol verbinding

er zijn ? mol Fe in 0,2 mol verbinding
----------------------------------------------
?=0,6 mol Fe in verbinding

massa van 0,6 mol Fe is;

1 mol Fe is 56 g

0,6 mol Fe is ? g

------------------------

?=33,6g De verbinding bevat 33,6 g Fe


The Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy