EN | ES | DE | NL | RU


Buy Printed or E-Book Version

Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
Gassen Met Voorbeelden
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Materie En Eigenschappen Van Materie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Atoom Structuur Examens En Probleem Oplossingen
 
--Periodiek Systeem Examens En Probleem Oplossingen
 
--Mole Concept Examens En Probleem Oplossingen
 
--Gassen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Gassen Examen 1 En Probleem Oplossingen
 
--Gassen Examen 2 En Probleem Oplossingen
 
--Gassen Examen 3 En Probleem Oplossingen
 
--Gassen Examen 4 En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Reacties Examens En Probleem Oplossingen
 
--Nucleaire Chemie (Radioactiviteit) Examens En Probleem Oplossingen
 
--Oplossingen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Zuren En Basen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Thermochemie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Reactiesnelheid Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Evenwichts Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Bindingen Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Gassen Examen 3 En Probleem Oplossingen


Gassen Examen 3 En Probleem Oplossingen

1. Zoek een volume van 0,5 mol CH4 onder een druk van 3,28 atm en een temperatuur van 400 0K.

Oplossing:

P=3,28 atm, n=0,5mol, T=400 0K, R=0,082, V=?

We gebruiken de ideale gaswet;

P.V=n.R.T

3,28.V=0,5.0,082.400

V = 5 liter

2. Als 6,4 g CH4 een druk heeft van 0,5 atm en een volume van 2 liter, zoek dan een druk van 9 g C2H6 met 1 liter volume onder constante temperatuur. (C = 12, H = 1)

Oplossing:

We vinden eerst de mol van gegeven zaken;

nCH4=6,4/16=0,4mol

nC2H6=9/30=0,3mol

Omdat de temperatuur constant is, schrijven we de ideale gaswet zoals hieronder aangegeven;

(0,5.2)/0,4=(P2.1)/0,3

P2=0,75 atm

or P2= 57 cm Hg


3. Zoek dichtheid van O2 onder 27 0C temperatuur en 1,23 atm druk. (O = 16)

Oplossing:

T=27 + 273=300 0K

Als we ideale gaswet voor dichtheid schrijven, krijgen we de volgende vergelijking;

d=(P.M)/(R.T)

waarbij M een molmassa van O2.

d=(1,23.32)/(0,082.300)

d=1,6g/liter

4. Als we de kranen openen die in de onderstaande afbeelding worden weergegeven, zoek dan de eindtemperatuur van gassen.


Oplossing:

We gebruiken de volgende vergelijking om de uiteindelijke druk van het gasmengsel te vinden;

P1.V1 + P2.V2 + P3.V3 = Pfinal.Vfinal

3.2 + 4.3 + 0.5 =Pfinal.(2+3+5)

6 + 12=Pfinall.10

Pfinal=1,8 atm

5. Wanneer we de kranen openen die in de onderstaande afbeelding worden weergegeven, vinden we veranderingen in de druk van gassen.

Oplossing:

We moeten de uiteindelijke druk van het systeem vinden om een vergelijking te maken.

P1.V1 + P2.V2 + P3.V3 = Pfinal.Vfinal

P.V + 2P.2V + 3P.V = Pfinal.(V+2V+V)

Pfinal=2P

Dus,

I. Druk van verhoging eerste container

II. De druk van de tweede container blijft constant

III. Druk van derde container neemt af


The Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy