EN | ES | DE | NL | RU


Buy Printed or E-Book Version

Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
Gassen Met Voorbeelden
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Materie En Eigenschappen Van Materie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Atoom Structuur Examens En Probleem Oplossingen
 
--Periodiek Systeem Examens En Probleem Oplossingen
 
--Mole Concept Examens En Probleem Oplossingen
 
--Gassen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Reacties Examens En Probleem Oplossingen
 
--Nucleaire Chemie (Radioactiviteit) Examens En Probleem Oplossingen
 
--Nucleaire Chemie (Radioactiviteit) Examen 1 En Probleem Oplossingen
 
--Nucleaire Chemie (Radioactiviteit) Examen 2 En Probleem Oplossingen
 
--Oplossingen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Zuren En Basen Examens En Probleem Oplossingen
 
--Thermochemie Examens En Probleem Oplossingen
 
--Reactiesnelheid Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Evenwichts Examens En Probleem Oplossingen
 
--Chemische Bindingen Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Nucleaire Chemie (Radioactiviteit) Examen 2 En Probleem Oplossingen


Nucleaire Chemie (Radioactiviteit) Examen 2 En Probleem Oplossingen

1. Als radioactief atoom vervalt één alfa en 2 beta, welke van de volgende beweringen zijn dan waar voor dit atoom?

I. De isotoop ervan wordt gevormd.

II. De locatie in het periodiek systeem verandert niet.

III. Het massagetal neemt af.

Oplossing:

Als een atoom 1 alpha vervalt, neemt het massagetal 4 af en neemt het atoomnummer 2 af. Als een atoom 2 beta vervalt, verandert het massagetal niet, maar neemt het atoomnummer toe 2. Samengevat, het massagetal van dit atoom verlaagt 4 en atoomnummer verandert niet. Omdat het aantal protonen niet verandert, verandert de locatie in het periodiek systeem ook niet. Is massa aantal afneemt en zijn isotoop wordt gevormd. I, II en III zijn waar.

2. Welke van de volgende reacties zijn kunstmatig radioactief verval?

I. 92238U → 90234Th + α

II. 1224Mg + β+1324Al

III. 49Be + 24He → 612C + n

Oplossing:

I. In deze reactie vervalt 92238U α en wordt 90234Th gevormd. Het is natuurlijk verval.

II. In deze reactie doet niet-radioactief Mg atoom β+ en wordt 1324Al gevormd. Het is kunstmatig verval.

III. Bij deze reactie vervalt het niet-radioactieve Be-atoom 24He en wordt 612C gevormd. Het is ook kunstmatig verval.


3. Welke van de volgende uitspraken zijn waar voor de gegeven reactie?

49Be + 13H → 511B + 01n

I. Het is een fusiereactie

II. Het is natuurlijk radioactief verval

III. Totaal aantal neutronen is behouden

Oplossing:

9Be en 13H komen samen en vormen 511B atoom. Het is dus kunstmatig radioactief verval of fusie. I is waar en II is onwaar.

We schrijven het aantal neutronen aan beide kanten;

49Be + 13H → 511B + 01n

5 + 2 =6 + 1

7=7

We kunnen zeggen dat het aantal neutronen in deze reactie is behouden. III is waar.


4. Welke van de volgende uitspraken zijn waar voor de halfwaardetijd van radioactieve zaken?

I. Het hangt af van de hoeveelheid materie

II. Het hangt van soorten materie af

III. Het hangt af van de fase van de materie

IV. Het hangt af van de temperatuur van de materie

Oplossing:

De halfwaardetijd van radioactieve stoffen is afhankelijk van het type kern of neutronen / protonenverhouding. Fysieke eigenschappen zoals hoeveelheid materie, temperatuur of fase hebben geen invloed op de halfwaardetijd. Isotopen van hetzelfde atoom kunnen een verschillende halfwaardetijd hebben omdat er veranderingen zijn in hun kern en neutronen / protonenverhouding. II is waar en I, III en IV zijn onjuist.


5. Als de afname tussen 18 en 24 jaar in massa radioactieve stof 4 g is, zoek dan de oorspronkelijke massa. De halfwaardetijd van deze kwestie is 6 jaar.

Oplossing:

Laat de initiële massa materie m0 zijn.

We vinden verschil tussen 18. en 24. jaar;

m0/8 - m0/16=4

m0/16=4

m0=64 g


The Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy