EN | ES | DE | NL | RU


Buy Printed or E-Book Version

Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
--Molaire Berekeningen Met Voorbeelden
 
--Mol Concept Cheat Sheet
 
Gassen Met Voorbeelden
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Mol Concept Cheat Sheet


Mol Concept Cheat Sheet

Atomaire Massa Eenheid Met Voorbeelden

Omdat atomen te kleine deeltjes zijn, kunnen we hun gewichten niet met normale methoden meten. Zo vinden wetenschappers een andere manier om de massa van atomen, moleculen en verbindingen te meten. Ze keuren één atoom koolstofisotopen 6C12 goed als 12 atomaire massa-eenheid. Massa van alle elementen uitgedrukt in atomaire massa-eenheid wordt relatieve atomaire massa genoemd. We kunnen ook de relatieve molecuulmassa berekenen met dezelfde methode; het toevoegen van individuele atoommassa's van elementen geeft ons relatieve moleculaire massa. Bijvoorbeeld;

1 H atoom is 1 amu (amu = atomaire massa-eenheid)

1 H2O molecuul omvat 2 waterstofatomen en een zuurstofatoom;

(2.1)+(16)=18 amu

Het Mol Concept En Het Nummer Van Avogadro

Een concept dat wordt gebruikt voor het meten van de hoeveelheid deeltjes zoals atomen, moleculen. Aantal atomen in het 6C12-element is gelijk aan 1 mol. Aantal deeltjes in 1 mol wordt het getal van Avogadro genoemd; 6,02.1023.

1 mol atoom bevat 6,02.1023 atomen

1 mol molecuul bevat 6,02.1023 moleculen

1 mol ion bevat 6,02.1023 ionen

Mol = Aantal deeltjes / Avogadro's nummer

Molaire Berekeningen

Massa En Molverhouding:

1 mol N-atoom bevat 14,01 g N

De massa van NO2 is;

14,01+2.(16,00)=46,01 amu Dus;

1 mol NO2 is 46,01g NO2

1 mol N2 molecuul is 2x14,01=28,02 g N2

Atoom-gram, molecuul-gram:

1 atoom- gram Ca=1 mol Ca

1 molecuul-gram CO2=1 mol CO2

Atomaire Massa-Eenheid, Gramrelatie

1 O atoom 16 amu

1 O atoom 16/N g

waarbij N het nummer van Avogadro is

Volume Van Gassen Molrelatie

Onder dezelfde omstandigheden (temperatuur en druk) bevatten gassen hetzelfde aantal atomen en onder dezelfde omstandigheden zijn mol en volume van gassen rechtevenredig met elkaar.

1 mol gas is 22,4 liter onder standaard omstandigheden.


Mole Concept Examens En Probleem Oplossingen


The Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy