EN | ES | DE | NL | RU


Buy Printed or E-Book Version

Invoering
 
Materie En Eigenschappen Van Materie
 
Atoom Structuur Met Voorbeelden
 
Periodiek Systeem
 
Het Mol Concept Met Voorbeelden
 
Gassen Met Voorbeelden
 
Chemische Reacties Met Voorbeelden
 
Nucleaire Chemie (Radioactiviteit)
 
Oplossingen
 
Zuren En Basen
 
--Eigenschappen Van Zuren En Basen
 
--Sterke Punten Van Zuren En Basen
 
--pH pOH En Ionisatie Van Water
 
--Cheatsheet Voor Zuren En Basen
 
Thermochemie
 
Reactiesnelheid (Chemische Kinetiek)
 
Chemisch Evenwicht
 
Chemische Banden
 
Chemie Examens En Probleem Oplossingen
 


Menu

Eigenschappen Van Zuren En Basen


Eigenschappen Van Zuren En Basen

Enkele Eigenschappen Van Zuren:

 •      Hun smaak is zuur zoals, citroen, sinaasappel.
 •      Hun oplosbaarheid in water is hoog.
 •      Hun wateroplossingen geleiden elektrische stroom.
 •      Verbindingen waaronder C O3-2 en HCO3- producerenCO2 gas;

Voorbeeld:

CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2(g) + H2O

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2(g) + H2O

 • Ze reageren met actieve metalen en produceren zout en H2 gas.

Voorbeeld:

Zn + H2SO4(sol) → ZnSO4(sol) + H2(g)

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 +3H2

Sommige metalen zoals Au, Pt, Ag, Cu en Hg zijn uitzonderingen op deze eigenschap. Ze worden nobele metalen genoemd. Ze vormen geen H2 gas in reacties met zuren. Sommige edelmetalen reageren echter met HNO3 en H2SO4 en produceren geen H2.

Voorbeeld:

Cu + HCl → Er treedt geen reactie op

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

 • Zuren worden blauwe lakmoes rood.
 • Zuren reageren met basen en vormen zout en water. Dit reactietype wordt neutralisatiereactie genoemd.

H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

2HCl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2O

HCl + NaOH → NaCl +H2O

Enkele eigenschappen van basen:

 •      Hun smaak is bitter zoals shampoo.
 •      Hun oplossingen met water geleiden elektrische stroom.
 •      Wanneer we basismateriaal aanraken, voelen we ze glad.
 •      Hun oplosbaarheid in water is laag met betrekking tot zuren.
 •      Bases worden rode lakmoes blauw.
 •      Ze reageren niet met metalen. Sommige metalen zoals Zn en Al reageren echter met basen en vormen H2 gas en zout. Deze metalen worden amfotere metalen genoemd. Ze gedragen zich als zuur voor base en base voor zuur.

Voorbeeld:

2Al + 6NaOH → 2Na3AlO3+ 3H2

Zn + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2

 • Ze reageren met zuren en vormen zout en water. (Neutralisatiereacties)
Oxiden

Verbindingen van elk element met water worden oxiden genoemd. We onderzoeken ze onder vier titels; zure en basische oxiden, neutrale oxiden, amfotere oxiden en peroxiden;

1) Zure Oxiden: het zijn oxiden die combineren met basen en zout vormen. SO2, SO3, CO2, N2O5 zijn voorbeelden van zuuroxiden.

SO3 + 2 NaOH → Na2SO4 + H2O

Zuur oxiden + Basis → zout +  water

CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O

Zuur oxiden + Basis → Zout + Water

Zure oxiden combineren met water en vormen zuren.

SO2 + H2O → H2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

CO2 + H2O → H2CO3

2) Basische Oxiden: ze combineren met zuren en vormen zout. Metaaloxiden tonen deze eigenschap als; Na2O, CaO.

Na2O+ 2HCl → 2NaCl + H2O

Basische Oxiden + Zuur →  Zout + Water

CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

Basische Oxiden + Zuur →  Zout + Water

Basische oxiden combineren met water en vormen basen.

Na2O + H2O → 2NaOH

BaO + H2O → Ba(OH)2

3) Neutrale Oxiden: ze reageren niet met zuren en basen. Neutrale oxiden reageren niet met water en vormen zuur of base. NO, N2O en CO zijn enkele voorbeelden van neutrale oxiden.

4) Amfotere Oxiden: deze oxiden reageren met zuren en basen en vormen zout. ZnO en Al2O3 zijn voorbeelden van amfotere oxiden. Voorbeelden van deze reacties worden hieronder gegeven;

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2O

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Al2O3 + 6NaOH → 2Na3AlO3 + 3H2O

5) Peroxiden: Verbindingen met inbegrip van (O2)-2 in hun structuur worden peroxiden genoemd. Voorbeelden van peroxiden worden hieronder gegeven;

H2O2: Waterstofperoxide

Na2O2: natriumperoxide

Voorbeeld: welke van de volgende beweringen zijn waar voor wateroplossing van zwavelzuur H2SO4?

I. Het verandert de kleur van lakmoes in rood.

II. Het geleidt elektrische stroom.

III. Wanneer het reageert met Mg, wordt H2 gas gevormd.

IV. Het doet neutralisatiereactie met wateroplossing van NH3.

Oplossing:

Omdat het zuur is, verandert het blauwe lakmoes in rood. Ik ben waar.

Alle zure wateroplossingen geleiden elektrische stroom, dus II is waar.

Sommige metalen reageren met zuren en H2 gas wordt gevormd, Mg is een van die metalen III is ook waar.

NH3 is base en H2SO4 is zuur, wanneer ze een neutralisatiereactie combineren. IV is ook waar.


Zuren En Basen Examens En Probleem Oplossingen


The Original Author:
labels:


© Copyright www.ChemistryTutorials.org, Reproduction in electronic and written form is expressly forbidden without written permission of www.ChemistryTutorials.org. Privacy Policy